Yhteistyösopimus kirkon kanssa

Filantropia ja Suomen ortodoksinen kirkko ovat hyväksyneet yhteistyösopimuksen vuosille 2019-2021. Sopimus on kolmas sitten vuoden 2011. Kirkko tukee Filantropian työtä kahdella eurolla per kirkon jäsen eli 120 000 eurolla vuosittain.

Kirkon diakonia- ja lähetystyötä tehdään monin eri tavoin hiippakuntien, seurakuntien ja järjestöjen toimesta. Filantropian työssä painottuu Itä-Afrikka, jossa järjestöllä on yli 40 vuoden kokemus nuorten paikalliskirkkojen kanssa. Kenian ortodoksisessa kirkossa eletään murroksen aikaa uusien hiippakuntien ja kenialaisten piispojen myötä. Burundin ja Ruandan hiippakunnan arjessa näkyy hauraiden valtioiden epävakaus ja köyhyys. Suomalaisten ortodoksien rooli on ennen kaikkea tukea uusia ja vähävaraisia hiippakuntia pääsemään työssään eteenpäin, mikä vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Filantropian kotimaantyöhön on kohdistunut kesällä 2015 järjestettyjen ortodoksisten kirkkopäivien jälkeen lisää odotuksia. Syksyllä 2015 turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta alkanut murros on näkynyt myös järjestön arjessa. Kirkolliset toimijat ovat hakeneet omaa rooliaan uudessa tilanteessa ja Filantropialle luontevin tapa edistää vuoropuhelua ja ihmisoikeuksien käsittelyä kirkossa ovat olleet koulutukset ja seminaarit, joita on järjestetty eri puolilla Suomea yhteistyössä kirkon kanssa.

Uudessa yhteistyösopimuksessa on määritelty kolmen seuraavan vuoden tavoitteet Filantropian koti- ja ulkomaantyölle.

1. Itä-Afrikassa tuetaan ortodoksisten kirkkojen omavaraisuutta ja pitkäjänteistä suunnittelua yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

2. Globaalin ja paikallisen lähimmäis- ja luomakuntavastuun kantamista sekä ihmisoikeuskysymysten käsittelyä edistetään ortodoksisen kirkon piirissä Suomessa ja Filantropian kumppanien kanssa.

3. Suomen ortodoksisen kirkon ja seurakuntien piirissä toimivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaaminen ja asiantuntijuus kirkon diakonia- ja lähetystyössä kasvaa.

Filantropian hallitus ja työntekijät ovat sitoutuneet toteuttamaan yhteistyösopimuksessa sovitut tehtävät ja niiden edistymistä seurataan vuosittain kirkon palvelukeskuksen ja Filantropian raportointi- ja arviointitilaisuuksissa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top