Syyrian naishankkeella neljäs vuosi

Filantropian kehitysyhteistyöhanke Antiokian patriarkaatin kanssa Syyriassa jatkuu neljättä vuotta. Vuosien aikana satoja väkivaltaa kokeneita naisia on autettu elämässä eteenpäin rankoista kokemuksista huolimatta. Syyrian sota alkoi vuonna 2011 ja vaikka rintamilla sotivat enimmäkseen miehet, naiset ovat saaneet kärsiä kaikkien sodan osapuolien käsissä. Maan sisäiseksi pakolaiseksi joutuminen samoin kuin perheiden hajoaminen lisää naisten riskiä kohdata esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa. Levottomat olot ja köyhyys lisäävät puolestaan alaikäisten tyttöjen avioliittoja.

Ammatillinen koulutus ja työvälineet ovat konkreettisia keinoja, joilla rakentaa elämää.

Filantropian hanketta toteutetaan Damaskuksen reuna-alueilla, jonne on kertynyt paljon maan sisäisiä pakolaisia rakentamaan uutta elämää. Taisteluista kotiin palaavat ovat monella tavalla rikottuja, joten rauhallista arkea haetaan kodeissa vielä pitkään. Tätäkin taustaa vasten hanke, jossa opetetaan esimerkiksi keinoja käsitellä agressiivisia tunteita tai ottaa rakentavalla tavalla esille vaikeita asioita, tulee tarpeeseen.

Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla työtä on esitelty ryhmittäin naisille, alaikäisille ja miehille Hafeer al Tahtan, Beit Sawan, Adra Al-Umalian alueilla. Vasta sen jälkeen naisten on ollut turvallista osallistua hankkeen koulutuksiin. Työtä tehdään Erbinissä olevassa Antiokian patriarkaatin keskuksessa. Vanhoillisella muslimialueella kristittyjen toimintakeskuksessa on oltava tarkkana siinä, että molemmin puolinen kunnioitus säilyy ja esimerkiksi hankkeeseen osallistuvien tietoja ei jaeta ulkopuolisille. Sen vuoksi isille, veljille ja muille perheen miehille selvennetään, ettei ketään käännytetä ja että hankkeesta on aidosti hyötyä koko yhteisölle.

Jokainen hankkeeseen mukaan pääsevä nainen haastatellaan ja hänen tarvitsemansa tuki selvitetään tarkkaan. Yhteensä alkuvuonna haastateltiin yli 150 naista. Maaliskuussa Erbinin keskuksessa järjestettiin naistenpäivän juhlat. Noin sadalle osallistujalle kerrottiin hankkeesta samalla kun käsiteltiin arjen haasteita ja keinoja niistä selviämineen. Toukokuussa koottiin yhteen kaksi 15 naisen ryhmää. Molemmat ryhmä käsittelivät tapaamisissa sukupuolesta johtuvaa väkivaltaa sekä mahdollista psyko-sosiaalista tukea.

Hankkeen kautta on mahdollista tavata eri alojen lääkäreitä, saada sairaalahoitoa ja leikkauksia samoin kuin apua mielenterveysongelmiin. Naiset ovat raportoineet vuosittain, ettei heillä ilman hankkeen tukea olisi ollut mitään mahdollisuutta maksaa näitä palveluja. Hengen ja elämän kun voi pelastaa niin monella tavalla.

Filantropian nelivuotinen hanke syyrialaisten naisten rinnalla päättyy vuoden lopussa. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista, mutta tietoa päätöksista ei ole vielä julkaistu. Mikäli jatkohanke saa rahoitusta, työ Antiokian patriarkaatin kanssa jatkuu sekä Damaskoksen reuna-alueille että myös Haman kaupungin ulkopuolella, jossa reilun vuoden takainen maanjäristys lisäsi naisten entisestään raskasta taakkaa.

Scroll to Top