Naiset ja nuoret rakentavat tulevaisuuttaan Moldovassa

Nuorten itsetunnon parantaminen ja sitä kautta toimintavalmiuksien kasvattaminen sekä naisten työllistyminen ovat Filantropian työn ytimessä Moldovassa. Työ on mahdollista toteuttaa kehitysyhteistyön hanketuen turvin.

&nbsp

Sorocan alueella naisten pienyritystoimintaa kehittävässä hankkeessa on menossa poistumisvaiheen ensimmäinen vuosi. Hanke päättyy 2017. Paikallisena kumppanina hankkeessa jatkaa Soarta ja päätavoitteena on luoda vaihtoehtoja töiden etsimiselle ulkomailta, että äidit voisivat jäädä perheidensä luokse.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2012–2014 yhteensä 18 uutta yrittäjää käynnisti toiminnan koulutusten ja yritysideakilpailun jälkeen. Suurin osa hankkeen kautta käynnistyneistä yrityksistä liittyy maatalouteen.

Emelia aloittaa mehiläistarhauksen yhdessä Malviina-tyttärensä kanssa. Malviina opiskelee kirjastonhoitajaksi, joka on myös äidin ammatti.

Vuoden 2015 aikana seitsemän naista on käynnistänyt oman yritystoimintansa. Yksi uusista yrityksistä on kahden sisaren karjatila, jossa sisarusten perheet ovat yhdessä mukana. Lisäksi tänä vuonna on käynnistetty kaksi hunajatuotantoon tähtäävää yritystä, kanala, vadelmatila ja kahvila. Jokaisessa yrityksessä noin puolet kustannuksista katetaan hankkeesta ja puolet tulee naisilta itseltään.

Kolmivuotisen hankkeen yhtenä tavoitteena on yrittäjien keskinäisen vertaistukiverkoston luominen ja toiminnan vahvistaminen. Kuukausittaisissa tapaamisissa aikaisemmin yrittäjinä aloittaneet naiset perehdyttävät uusia yrittäjiä esimerkiksi kirjanpitoon ja rekisteröinteihin liittyvissä käytännöissä.

Nuorille itsetuntoa

Filantropia on ollut vuoden alusta mukana kolmivuotisessa nuorten voimaannuttamiseen tähtäävässä hankkeessa, joka toteutetaan kymmenessä kylässä Edinetin hiippakunnan alueella. Suomessa yhteistyökumppanina on Helsingin Diakonissalaitos. Paikallistasolla työstä vastaa ekumeenisella pohjalla toimiva Moldovan Christian Aid (MCA).

Nuorisohankkeessa on tähän mennessä etsitty kylien nuorille kerhotiloja, joita nuoret ovat muun muassa itse remontoineet. Lisäksi nuoret ovat tehneet erilaisia retkiä ja osallistuneet joissakin seurakunnissa vanhusten parissa tehtävään diakoniatyöhön.

&nbsp

Edinetin hiippakunnan alueella nuorisohankkeeseen osallistuvat nuoret ovat yleensä 12–18 -vuotiaita.

Hankkeen tavoitteena on, että nuoret oppivat luottamaan itseensä ja saavat tukea kantaakseen vastuun omasta elämästään. Monet nuorista ovat hyvin arkoja ja tarvitsevat kannustusta monella tasolla arjessa selviämiseen sekä uskoa omiin mahdollisuuksiin ja taitoihin.

Yli puolella hankkeen nuorista toinen tai molemmat vanhemmat ovat ulkomailla töissä. Vanhempien puuttuminen näkyy esimerkiksi koulumenestyksessä. Puolella Moldovan koululaisista arvioidaan olevan oppimisvaikeuksia juuri sen vuoksi, etteivät omat vanhemmat ole mukana elämässä tavallista arkea.

Seurakuntien halu ottaa nuoret mukaan diakoniatyöhön vanhusten parissa on tärkeää. Se auttaa nuoria luomaan kontakteja vanhempiin ihmisiin, synnyttää empatiaa ja auttaa saamaan laajemman näkökulman omaan yhteisöön.

Korruptio tukee köyhyyttä

Työttömyyden ja köyhyyden kiusaamassa Moldovassa töiden etsiminen maailmalta on yleistä. Lähtijä ottaa monta riskiä, joista ihmiskaupan uhriksi joutuminen on myös mahdollista. Kotona odottavilla lapsilla ja vanhuksilla on ikävä eikä maailmalta lähetetty raha korvaa aikuisen läsnäoloa.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen itsenäistyneen Moldovan väkiluku oli noin neljä miljoonaa. Tämän hetkisissä arvioissa väkiluku on noin puolitoista miljoonaa. Väki vähenee maastamuuton vuoksi. Yksi Moldovan suurimmista haasteista on korruptio, joka rapauttaa yritykset yhteiskunnan olojen vakauttamiseksi.

Osalla uusista yrittäjistä on työpaikka, mutta nykyisen taloustilanteen aikana esimerkiksi yksin lapsistaan vastuussa olevan opettajan palkalla on vaikea tulla toimeen ja kouluttaa lapsia ammattiin. Moldovan leun arvo on laskenut vuonna 2015 parikymmentä prosenttia ja kustannukset ovat kohonneet samassa suhteessa. Silti esimerkiksi palkkoihin ja eläkkeisiin ei ole tulossa korotuksia.

&nbsp

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top