Yhdessä tekemällä pysyviä jälkiä

Ensi vuonna alkavien hankkeiden valmisteluun on liittynyt monenlaista testaamista Etiopiassa. Eniten on pohdittu keinoja, joilla saataisiin aikaan pysyviä muutoksia? Miten esimerkiksi sairaus, joka vääntää jalkoja muodottomaksi, ei uusiutuisi. Tai kuinka naisten toimeentulo olisi riittävää perheen arjen pyörittämiseen myös sen jälkeen, kun hanke päättyy?

Filantropian kumppanijärjestöllä (IOCC Ethiopia) on vuosien kokemus vastaavista hankkeista. Sen vuoksi he ovat myös nähneet, kuinka hyvin mietityistä hankeideoista huolimatta, kaikki ei aina onnistu. Yhtenä suurimmista syistä, miksi tulokset eivät ole pysyviä, pidetään köyhyyttä. Vaikka sairaat jalat saataisiin hoidettua ja ihmiselle tietoa siitä miksi hän sairastui, se ei vain riitä. Terveenä pitävät kengät kun maksavat rahaa, vaikka kyse olisi halvoista varpikkaista. Tätä taustaa vasten uusiin hankkeisiin on mietitty keinoja, joilla naiset voisivat ansaita rahaa perheiden talouden parantamiseen.

Yksi mietittävä asia on myös naisten ääneen saaminen kuuluviin. Naisen asema, varsinkin maaseudulla, on huono. Sairaita naisia hoidetaan viimeiseksi ja heillä on hyvin vähän sanomista yhteisiin asioihin. Tulevissa hankkeissa koulutuksia suunnataan suoraan naisryhmille, joihin kuuluvat esimerkiksi puoliviralliset terveydenhoitajat, jotka neuvovat kylissä ihmisiä hyvin matalalla kynnyksellä.

Lisäksi naisia on koottu yhteen jo tänä vuonna miettimään keinoja ja tarvittavia taitoja arjen muuttamiseen. Yksi idea, joka kahviseremonioissa on noussut naisilta itseltään, on saippua keittäminen. Saippuaa tarvitaan itselle hygieniasta huolehtimiseen ja sitä voi myös myydä naapureille.

Ensi vuonna Filantropia käynnistää kaksi uutta hanketta Etiopiassa. Kaksivuotinen hanke tähtää taistelujen repimillä alueilla elävien naisten toimeentulon parantamiseen ja nelivuotinen ihmisten liikuntakyvyn vievän sairauden ehkäisyyn ja hoitoon. Hankkeiden yhteisbudjetti tuleville vuosille on yli puoli miljoonaa euroa. Summa koostuu ulkoministeriön kehitysyhteistyöhön tarkoitetusta hanketuesta ja Filantropian omarahoitusosuudesta.

Scroll to Top