Vuonna 2022 lahjoitettiin ahkerasti Ukrainaan

Ukrainan tilanne vaikutti merkittävästi koko viime vuoteen – myös lahjoitusten määrässä. Kriisiapukeräykseen sodan uhrien auttamiseksi lahjoitettiin vuoden loppuun mennessä lähes 135 000 euroa, mikä on Filantropian toimintahistorian suurin yksittäinen keräys. Avustustyöhön liittyvät uutiset päivittyvät muun muassa Avustustyö-sivulle, jossa voi seurata myös lahjoitustilanteen kehittymistä.

Perinteiset paastokeräykset ovat kärsineet koronavuosien rajoituksista, kun lipaskeräyksiä ei ole pystytty toteuttamaan entiseen tapaan, ja sama tilanne jatkui menneenä vuonna. Paastokeräyksiin lahjoitettiin 7 000–9 000 euroa ennakoitua vähemmän. Yleis- ja kohdelahjoituksia tehtiin puolestaan totuttuun tapaan ja joihinkin kohteisiin aiempaa enemmän.

Joulupaastokeräykseen lahjoitettiin vuoden loppuun mennessä noin 12 000 euroa. Elämänlanka -keräyksen tuotto käytetään erityisesti naisten ammatillisen koulutuksen järjestämiseen Etiopiassa, Ugandassa ja Syyriassa. Filantropian hankkeissa naisten koulutus on yksi konkreettisimmista keinoista parantaa koko perheen toimeentuloa. Uusia taitoja opetellessa vahvistetaan myös naisten keskinäistä vertaistukea, joka on esimerkiksi väkivaltaa kokeneille hyvin tärkeää.

Etiopiassa ja Syyriassa joulupaastokeräyksen lahjoituksilla luodaan uusia alkuja sodan jalkoihin jääneiden naisten elämässä. Samalla koulutukset ovat hiljaista rauhan rakentamista levottomilla alueilla, sillä ne kokoavat yhteen hyvin erilaisista taustoista tulevia naisia. Kummatkin hankkeet ovat saaneet Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahaa.

Ugandassa Filantropia tukee vastaavaa työtä teiniäitien parissa. Pandemia sulki koulut kahdeksi vuodeksi ja tuhosi samalla monen yläkoululaisen tytön tulevaisuuden haaveet. Oppikirjojen sijasta tytöt kantavat nyt vauvoja ja tulevaisuus näyttää uhkaavasti yhtä köyhältä kuin edelliselläkin polvella. Joulupaastokeräyksen tuella järjestetään teiniäideille ja heidän huoltajilleen esimerkiksi kokkikursseja.

Tavoitteena on kannustaa tyttöjä äiteineen pienyrittäjiksi, jolloin uudet taidot ja starttiraha tukisivat perheiden toimeentuloa. Seurakunnat tilittävät joulupaastokeräykseen tulleita lahjoituksia alkuvuoden aikana. Keräyksen loppusumma noussee noin 15 000 euroon.

Scroll to Top