2023 on Filantropian juhlavuosi

Ensi vuonna juhlitaan Filantropian kymmenvuotista taivalta. Filantropia syntyi vuonna 2013 kun Ortodoksinen Lähetys ry ja Ortaid ry yhdistettiin molempien työaloja kunnioittavaksi järjestöksi. Kymmeneen vuoteen on mahtunut paljon muutoksia, mutta vahvalle pohjalle rakennettu työ on löytänyt paikkansa suomalaisten ortodoksien sydämessä.

Toimintavuonna 2023 kotimaan työ tavoittaa seurakuntalaisia toimintapiirien kokoontumisten ja erilaisten tapahtumien kautta. Netissä ja paikallisesti kokoontuvat ryhmät pääsevät seuraamaan Filantropian työtä kuukausittain sunnuntaisin iltapäivällä. Lisäksi vierailemme kaikissa hiippakunnissa ja osallistumme mm. Maailma kylässä -festivaaleille Helsingissä toukokuussa ja Kansainväliseen naisseminaariin Valamon opistolla syyskuun puolivälissä. Tarkoituksena on järjestää seurakunnissa myös maapäiviä, jolloin pystytään keskittymään syvemmin eri maissa tehtävään työhön.

Kansainvälisen diakonian saralla Filantropian uusi vuosi käynnistyy pitkällä työmatkalla Itä-Afrikkaan. Pandemian vuoksi monet suunnitelmat ovat odottaneet parempaa aikaa ja sen vuoksi tuleva vuosi on täynnä toivoa.

Omavaraisuudesta vastustuskykyä

Keniassa työ keskittyy ensi vuonna Eldoretin hiippakuntaan, jonka elokuussa 2022 Suomessa vieraillut piispa Neofitos sai vastuulleen Aleksandrian patriarkaatin synodissa marraskuussa. Nuoren hiippakunnan ensimmäisenä omana piispana työ on jo alkanut sopivan työtilan etsimisellä.

Piispa Neofitos on hoitanut hiippakuntaa Nyerin hiippakunnan ohella myös kuluvana vuonna ja sen vuoksi alueen tilanne on hänelle tuttu. Moskovan patriarkaatin työntyminen Keniaan ja papiston systemaattinen ostaminen rahalla ja erilaisilla lupauksilla on tehnyt katoa papiston parissa. Hiippakunnassa on sen vuoksi tällä hetkellä noin 35 pappia. Viereisen Kisumun hiippakunnan alueella pappiskato on ollut vielä rajumpi ja Aleksandrian patriarkaatille lojaaleja pappeja on jäljellä reilut parikymmentä.

Tavoite paikallisen kirkon vahvistamisesta esimerkiksi erilaisten omavaraisuuteen tähtäävien hankkeiden kautta ohjaa Filantropian työtä sekä Eldoretin että Kisumun hiippakunnissa. Jos hiippakunnat eivät olisi niin riippuvaisia ulkopuolisesta rahoituksesta, niiden vastustuskyky poliittisia virtauksia vastaan olisi parempi.

Kisumun hiippakunnan alueella Filantropia jatkaa Triherousan nunnaluostarin rakentamista ja nunnien tekemää diakoniatyötä.

Kenian ensimmäinen munkkiluostari Nairobin hiippakunnan alueella on myös Filantropian kummikohteita tulevana vuonna.

Luostarin ympärillä oleva seurakunta kasvaa ja palveluksissa käy myös vieraita kauempaa.

Pyhän Mooseksen veljestön kirkossa jatketaan paikallisen ikonimaalausperinteen tukemista tammikuun kurssilla. Kurssi keskittyy kirkon kattoon tuleviin juhlaikonien maalaamiseen.

Ugandassa pieniä alkuja

Filantropian pitkäaikainen Ugandan kumppani URI-GL (United Religious Intiative – Great Lakes) keskittyy työssään erityisesti naisten aseman parantamiseen maaseudulla. Filantropia on tukenut esimerkiksi naisten omistusoikeuksien parantamiseen tähtäävää hanketta Suomen ulkoministeriön hanketuella vuosina 2017-2018.

Pandemian jäljiltä naisten ja tyttöjen tilanne on heikentynyt entisestään. Tytöt olivat koulusulkujen vuoksi kotona pari vuotta, mikä on teini-ikäisten elämässä pitkä aika. Teiniraskauden yleistyivät hälyttävästi samoin kuin alaikäisten avioliitot. Kynnys palata kouluun on suurimmalle osalle liian korkea.

Filantropian tuella teiniäideille ja heidän huoltajilleen järjestetään toimeentuloa parantavia kursseja. Konkreettinen leivontakurssi voi antaa kolmen polven elämälle kokonaan uuden suunnan.

Köyhyys ja sota haastavat Etiopian naisia

Uuden vuoden myötä käynnistyy kaksi uutta kehitysyhteistyöhanketta Etiopiassa. Kaksivuotisen pilottiprojektin tarkoituksena on parantaa naisten ja tyttöjen toimeentulon mahdollisuuksia Woldijan kaupungissa.

Alueella on kärsitty kuivuudesta ja sen lisäksi heinäsirkkaparvet ovat syöneet satoa. Pahinta jälkeä ovat kuitenkin jättäneet sotatoimet, koska raiskausten ja muun fyysisen väkivallan lisäksi ohi kulkeneet taistelijat varastelivat ruokavarantoja ja rikkoivat esimerkiksi niitä työ- ja kulkuvälineitä, joita eivät saaneet mukaansa.

Hanke tuo erilaisia toipumiseen tähtääviä ja voimaannuttavia psykososiaalisia keinoja naisten ja tyttöjen avuksi sekä myös konkreettisia elämäntaitoja ja toimeentuloa edistäviä koulutuksia. Starttirahan turvin naiset pääsevät hyödyntämään projektissa hankittuja taitoja.

Myös Filantropian nelivuotinen Etiopian hanke tukee naisia. Jalkoja turvottava ja pahimmillaan liikuntakyvyn vievä sairaus podokoniosis on sekä syy että seuraus köyhyydestä, sosiaalisesta epätasa-arvosta ja siitä ettei ihmisillä ole pääsyä perusterveydenhuollon pariin. Podoon sairastuneet tunnistetaan usein muodottomiksi turvonneista ja arpisista jaloista. Sairaus ei tartu ihmisestä toiseen vaan johtuu maaperästä aiheutuvasta ärsytyksestä.

Hankkeen painotus on naisissa, koska he jäävät usein viimeisiksi saamaan hoitoa. Hankkeessa yli puolet hoidettavista on naisia, lisäksi suurin osa perusterveydenhuollon koulutettavista työntekijöistä, jotka vievät tietoa eteenpäin kylätasolla, on naisia. Hanke tähtää käyttäytymisen muutokseen taudin ehkäisemiseksi, laadukkaaseen hoitoon ja naisten toimeentulon parantamiseen, koska köyhyyden kierre pitää erityisesti naisia taudin äärellä.

Paikallisena kumppanina molemmissa hankkeissa on IOCC Ethiopia (International Orthodox Christian Charities).

Scroll to Top