Suomen ortodoksinen kirkko (EP) on reagoinut nopeasti ja tehokkaasti Ukrainan sotaan

Venäjä hyökkäsi itsenäiseen Ukrainaan aamulla helmikuun 24. päivänä ja järkytti koko maailmaa. 


Jo samana päivänä Suomen ortodoksisen kirkon pappien ja kanttorien liitot, kirkon nuorisojärjestö ja maallikkojärjestöt vetosivat yhdessä kirkkokansaan rahallisen avun keräämiseksi ukrainalaisille pakolaisille Filantropian, Suomen ortodoksisen kirkon kansainvälisen avun järjestön kautta. Järjestöt vetosivat samalla muihin ekumeenisen patriarkaatin hiippakuntiin pakolaisten auttamiseksi.

Kaksi päivää myöhemmin Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous antoi Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon johdolla lausunnon, jossa Venäjän federaation sotatoimet Ukrainassa tuomittiin jyrkästi. Piispat korostivat yksimielisesti, että sodalle Ukrainassa ei ole mitään oikeutusta ja kannustivat ihmisiä lahjoittamaan Filantropian keräykseen. Samalla he muistuttivat, että sodasta ei saa syyllistää venäläistaustaisia seurakuntalaisiamme ja kehottivat kirkkokansaa yhteiseen rukoukseen rauhan puolesta.

Neljäntenä päivänä Venäjän hyökkäyksestä Filantropia lähetti ensimmäisen avustuserän Puolan ortodoksisen kirkon avustusjärjestön Eleos Polskan kautta. Keräykseen lahjoitettiin jo ensimmäisen viikon aikana yli 15 000 euroa.

Osa Ukrainan pakolaisista tulee saapumaan Suomeen. Suomen ortodoksinen kirkko ilmoitti 2.3., että kirkon keskushallinto on jo aloittanut varautumisen pakolaisten taloudelliseen auttamiseen. Ensimmäiset päätökset kirkon budjettivarojen ohjaamisesta tähän työhön tullaan tekemään 15. maaliskuuta. 

Kirkkokansan tuki Ukrainalle on vahvaa. Ihmiset ovat etsineet innokkaasti sekä konkreettisia auttamistapoja että keinoja ilmaista myötätuntonsa Ukrainan kansalle. Tämän kollektiivisen myötätunnon osoituksena Suomen ortodoksisen kirkon pääkirkko, Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen katedraali Helsingissä, valaistiin 5.–7.3. Ukrainan lipun väreillä.

Sunnuntaina 6.3. Helsingin ortodoksinen seurakunta järjesti ristisaaton Ukrainan suurlähetystön eteen. Arkkipiispa Leo tapasi samalla Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrovan, joka kiitti Suomen ortodokseja avusta, ”jota hän ei edes ehtinyt pyytää”. Hän kertoi myös sodan opettaneen, että ”hyvä voittaa”. Suurlähetystön edessä toimitettuun rukouspalvelukseen rauhan puolesta osallistui noin 300 ihmistä.

Maanantaina 7.3. Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on kulunut 11 päivää ja 1.5 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta. Kysymys on jo nyt pahimmasta pakolaiskriisistä Euroopassa II maailmansodan jälkeen. Ukrainan 41 miljoonasta asukkaasta 67% on ortodokseja.

Suomen ortodoksinen kirkko on autonominen kirkko Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan omoforin alla. Suomessa juhlitaan ensi vuonna Konstantinopolin vuonna 1923 antaman Tomoksen satavuotisjuhlaa. 

Suomen ortodoksinen kirkko on hyvin järjestäytynyt. Kirkossa on kolme hiippakuntaa, kaksi luostaria (Valamon munkkiluostari ja Lintulan nunnaluostari) ja noin 59 000 jäsentä. Kirkolla on laajat ja pitkäaikaiset yhteydet muihin ortodoksisiin kirkkoihin sekä organisaatio- että henkilötasolla. Vahvasti ortodoksiseen traditioon juurtunut, vapaassa demokraattisessa Suomessa toimiva kirkko on myös aktiivinen ekumeeninen toimija. Kirkon hallinnossa ja järjestöissä toimii runsaasti aktiivisia maallikoita. 

The Orthodox Church of Finland (EP) has reacted quickly and effectively to the war in Ukraine

On February 24, Russia shocked the world by attacking the sovereign nation of Ukraine. 


The same day, the organizations of priests and cantors of the Orthodox Church of Finland, along with the Orthodox Youth Association of Finland and lay organizations, made a joint appeal to the worshippers of the Church to collect monetary aid for Ukrainian refugees through Filantropia ry, the international aid organization of the Orthodox Church of Finland. At the same time, the organizations appealed to the other dioceses of the Ecumenical Patriarchate for aid to the refugees.

Two days later, the bishops of the Orthodox Church of Finland, headed by Archbishop Leo of Helsinki and all Finland, issued a statement strictly condemning the Russian Federation’s invasion of Ukraine. The bishops unanimously stated that there is no justification for the war in Ukraine, urging people to donate to Filantropia’s collection effort. At the same time, they reminded that the members of our Church of a Russian background are not to blame and urged all worshippers to join in prayer for peace.

On the fourth day since the Russian invasion, Filantropia sent onwards the first collection through Eleos Polska, the charity organization of Polish Orthodox Church. Over 15 000 euros have been collected and donated during the first week.

Some of the Ukrainian refugees will end up in Finland. On 2.3., the Orthodox Church of Finland announced that the central administration of the Church has already began preparations for helping the refugees. The first decisions on allocating a part of the church budget to this purpose will be made on March 15.

The churchgoers are offering strong support to Ukraine. People have been searching eagerly both for concrete ways to help and for ways to express their compassion to the Ukrainian people. As an expression of our collective compassion, the main church of the Orthodox Church of Finland, Dormition Cathedral in Helsinki, was lit up in the colors of Ukrainian flag from 5. to 7. of March.

On Sunday, 6.3., the Helsinki parish of the Orthodox Church of Finland organized a procession to the front of Ukrainian embassy. Archbishop Leo met with Ukrainian ambassador Olga Dibrova, who thanked the Finnish Orthodox for help, even though “she had not even had time to ask for it”. She has also said that the war has taught that “the good will win”. 300 people participated in the prayer service for peace.

On Monday 7.3. it has been 11 days since the Russian attack on Ukraine, and 1,5 million people have fled Ukraine. This is the worst refugee crisis in Europe since the Second World War. 67% of the 41 million people in Ukraine are Orthodox.

Orthodox Church of Finland is an autonomous church under the omophorion of the Ecumenical Patriarchate in Constantinople. Finland will celebrate the 100th anniversary of Tomos issued by Constantinople in 1923. 

The Orthodox Church of Finland is well-organized. The Church contains three dioceses, two monasteries (New Valamo monastery for monks and Lintula monastery for nuns), and approximately 59 000 members. The Church has extensive, durable connections to other Orthodox churches, both on an organizational and at personal level. The church, with a strong Orthodox tradition, operating in free, democratic Finland, is a strong actor in ecumenical work. Many active lay members participate in the church administration and organizations. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας ενήργησε γρήγορα και συστηματικά στα γεγονότα του πολέμου της Ουκρανίας


Η Ρωσία επιτέθηκε στην ανεξάρτητη Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και συγκλόνισε όλο τον κόσμο.


Ήδη την ίδια ημέρα, οι  οργανώσεις των Ιερέων, των Ιεροψαλτών, της Νεολαίας και οι λοιποί σύλλογοι των ενοριτών έκαναν έκκληση στο πλήρωμα της εκκλησίας για την άμεση συγκέντρωση χρηματικής βοήθειας για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας, μέσω του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φινλανδίας FILANTROPIA. Ταυτόχρονα, έκαναν έκκληση και στις άλλες μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου για βοήθεια.

Μετά από δύο ημέρες, η Σύνοδος των Επισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φινλανδίας, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελσινκίου και πάσης Φινλανδίας κ.κ. Λέοντος, έκδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει έντονα την πολεμική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Αρχιερείς τόνισαν ομόφωνα, ότι δεν υπάρχει κανένα δίκαιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία και παροτρύνοντας τον κόσμο να συμμετάσχει στον έρανο της φιλανθρωπικής οργάνωσης FILANTROPIA. Ταυτόχρονα, υπενθύμισαν ότι για τον πόλεμο αυτό δεν θα πρέπει να κατηγορούμε τους ενορίτες που κατάγονται από τη Ρωσία προτρέποντας τον κόσμο να προσευχηθεί για την ειρήνη.

Την τέταρτη ημέρα από την επίθεση της Ρωσίας ο φιλανθρωπικός οργανισμός FILANTROPIA έστειλε την πρώτη χρηματική βοήθεια μέσω της Eleos Polska, φιλανθρωπικής οργάνωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας. Την πρώτη εβδομάδα του εράνου συγκεντρώθηκαν πάνω από 15 000  ευρώ.

Ουκρανοί πρόσφυγες θα έρθουν στη Φινλανδία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας ενημέρωσε στις 2 Μαρτίου ότι η κεντρική διοίκηση της εκκλησίας ξεκίνησε την προετοιμασία για την οικονομική βοήθεια των προσφύγων. Οι πρώτες αποφάσεις για την μεταφορά οικονομικών πόρων από τον προϋπολογισμού στο έργο αυτό θα παρθούν στις 15 Μαρτίου.

H υποστήριξη των μελών της εκκλησίας στην Ουκρανία είναι ισχυρή. Πολύς κόσμος προσπάθησε με ενθουσιασμό να βρει χειροπιαστούς τρόπους βοηθείας αλλά και μέσα για να υποστηρίξει ηθικά τον λαό της Ουκρανίας. Ως ένδειξη συλλογικής στήριξης προς το λαό της Ουκρανίας, φωτίστηκε με τα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας ο καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελσίνκι από τις 5 μέχρι τις 7 Μαρτίου.

Την Κυριακή 6 Μαρτίου η Ορθόδοξη Ενορία του Ελσινκίου οργάνωσε Λιτανεία μπροστά στην Πρεσβεία της Ουκρανίας. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Λέων συναντήθηκε με την πρέσβη της Ουκρανίας Olga Dibrova, η οποία και ευχαρίστησε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας για τη βοήθεια «την όποια δεν πρόλαβαν καν να ζητήσουν». Επίσης είπε, ότι ο πόλεμος δίδαξε ότι «το καλό κερδίζει». Στην Ακολουθία που τελέστηκε μπροστά από την πρεσβεία συμμετείχαν περίπου 300 άτομα.

Τη Δευτέρα 7. Μαρτίου πέρασαν 11 ημέρες από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή από την Ουκρανία. Θέμα είναι ότι ήδη έχουμε τη χειρότερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τα 41 εκατομμύρια των Ουκρανών πολιτών, το 67% είναι ορθόδοξοι.

Η Αυτόνομη Ορθόδοξη εκκλησία της Φινλανδίας βρίσκεται υπό τη σκέπη του ωμοφόριου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Του χρόνου θα εορτάσουμε τα 100 χρόνια της χορηγήσεως του Τόμου της Αυτονομίας. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησίας της Φινλανδίας είναι πολύ καλά οργανωμένη. Έχει τρεις μητροπόλεις, δύο μοναστήρια (το αντρικό του Βαλαάμ και το γυναικείο της Λίντουλα) και αριθμεί περίπου 59 000 μέλη. Η Εκκλησία έχει ευρείες διασυνδέσεις με τις λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες και σε θεσμικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Η ισχυρά ριζωμένη στην ορθόδοξη παράδοση και στη δημοκρατική Φινλανδία λειτουργούσα εκκλησία είναι ενεργή και στις διαχριστιανικές σχέσεις με τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες.

Στη διοίκηση και στις οργανώσεις της Εκκλησίας συμμετέχουν πολλοί λαϊκοί.

Biserica Ortodoxă a Finlandei (Patriarhia ecumenică) a reacționat rapid și efficient la războiul din Ucraina

Rusia a atacat Ucraina independentă în dimineata zilei de 24 februarie și a șocat intreaga lume.

În aceeași zi, asociațiile preoților și cantăretilor Bisericii Ortodoxe Finlandeze, organizația de tineret a Bisericii și organizațiile laice au făcut apel în comun la poporul credincios să acorde asistență financiară refugiaților ucraineni prin Filantropia, organizația de ajutorare internațională a Bisericii Ortodoxe Finlandeze. În același timp, organizațiile au făcut apel la celelalte eparhii ale Patriarhiei Ecumenice să-i ajute pe refugiati.

Două zile mai târziu, sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe a Finlandei, condus de

Inalt Preasfințitul Leo arhiepiscop de Helsinki și al întregii Finlande, a emis o declarație prin care condamnă ferm acțiunea militară a Federației Ruse în Ucraina. Episcopii au subliniat în unanimitate că nu există nicio justificare pentru războiul din Ucraina și au încurajat oamenii să doneze pentru strângerea de fonduri prin organizatia de caritate Filantropia. În același timp, au reamintit că enoriașii noștri de origine rusă nu trebuie să fie învinuiți pentru război și au făcut apel la tot poporul binecredincios să se alăture rugăciunii pentru pace.

În a patra zi a invaziei ruse, Filantropia a trimis primul lot de ajutor prin Eleos Polska, o organizație de ajutorare a Bisericii Ortodoxe Poloneze. Peste 15.000 de euro au fost donați încă din prima săptămână a campaniei pentru strângerea de fonduri.

O parte dintre refugiații din Ucraina vor ajunge în Finlanda. La 2 martie, Biserica Ortodoxă Finlandeză a anunțat că administratia centrala a Bisericii a început deja să se pregătească pentru asistența financiară a refugiaților. Primele decizii privind alocarea fondurilor bugetare ale Bisericii pentru această lucrare vor fi luate pe 15 martie.

Sprijinul poporului binecredincios pentru Ucraina este puternic. Oamenii au căutat cu entuziasm atât modalități concrete de a ajuta, cât și modalități de a-și exprima compasiunea față de poporul ucrainean. Ca semn al acestei simpatii colective, catedrala arhiepiscopală a Bisericii Ortodoxe Finlandeze, Adormirea Maicii Domnului din Helsinki, a fost iluminată în perioada 5–7 martie în culorile steagului ucrainean.

Duminică, 6 martie parohia ortodoxa din Helsinki a organizat o procesiune în fața Ambasadei Ucrainei. Arhiepiscopul Leo s-a întâlnit și cu ambasadorul ucrainean Olga Dibrova, care le-a mulțumit ortodocșilor finlandezi pentru ajutorul lor “pe care nici măcar nu a avut timp să-l ceară”. De asemenea, a spus că războiul a învățat-o că “binele întotdeauna câștigă”. Aproximativ 300 de persoane au participat la slujba de rugăciune pentru pace în fața ambasadei.

Luni, 7 martie au trecut deja unsprezece zile de la invazia rusă din Ucraina și 1,5 milioane de oameni s-au refugiat din Ucraina. Aceasta este deja cea mai gravă criză a refugiaților din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial. Din cei 41 de milioane de locuitori ai Ucrainei, 67% sunt ortodocși.

Biserica Ortodoxă Finlandeză este o biserică autonomă sub omoforul Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului. Anul viitor Finlanda sărbătorește centenarul Tomosului de recunoastere a autonomiei dat de Constantinopol în 1923.

Biserica Ortodoxă Finlandeză este bine organizată. Biserica are trei eparhii, două mănăstiri (Mănăstirea Valamo și Mănăstirea Lintula) și aproximativ 59.000 de membri. Biserica are legături extinse și pe termen lung cu alte biserici ortodoxe, atât la nivel organizatoric, cât și personal. Puternic înrădăcinată în tradiția ortodoxă, Biserica este organizată în Finlanda democratică liberă si este, de asemenea, un participant activ la activitatile ecumenice. Există o mulțime de laici activi în administrațiile și organizațiile bisericii.

Финляндская Православная церковь быстро и эффективно отреагировала на начало войны в Украине

Россия совершила акт агрессии в отношении суверенной Украины утром 24-го февраля и тем потрясла весь мир.

Уже в тот же день Союзы православного духовенства и регентов, Союз православной молодёжи и организации мирян ФПЦ призвали церковный народ к сбору средств в помощь беженцам при посредстве Центра международной социальной и миссионерской деятельности Православной церкви «Филантропия». Тогда же церковные организации призвали остальные епархии Вселенского патриархата оказать помощь беженцам.

Спустя два дня Архиерейский собор ФПЦ под председательством Его Высокопреосвященства Льва, Архиепископа Хельсинки и всей Финляндии обратился с воззванием, в котором военные действия Российской Федерации подверглись безоговорочному осуждению. Архиереи ФПЦ единогласно заявили, что оправдания войне на Украине – нет, и обратились с призывом осуществлять пожертвования в рамках сбора центра «Филантропии». В воззвании было отмечено, что война – не причина обвинять прихожан, имеющих русские корни, а силы необходимо обратить на общую молитву за мир.

На четвертый день российской агрессии Центр международной социальной и миссионерской деятельности Православной церкви «Филантропия» направил первую гуманитарную помощь беженцам Украины при содействии диаконической организации-партнёра Польской Православной церкви «Элеос Полска». В рамках сбора уже на первой неделе было собрано более 15.000 евро.

Часть беженцев из Украины прибудет в Финляндию. Уже 2-го марта ФПЦ сообщила, что администрация церкви уже приступила к организации приёма беженцев. Решения относительно использования бюджетных средств в рамках этой помощи будут приняты 15-го марта.

Желание верующих Финляндии оказать помощь Украине велико. Верующие активно ищут как конкретные способы оказать помощь, так и возможность выразить солидарность с народом Украины. В результате поиска возможности выразить эту солидарность – главный православный собор страны, Успенский кафедральный собор Хельсинки, 5.–7.3. был освещён цветами государственного флага Украины.

В воскресенье 6-го марта Православный приход Хельсинки организовал крестный ход и молитвенное стояние перед Генеральным посольством Украины в Хельсинки. Его Высокопреосвященство Лев, Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии встретился с Её Превосходительством Ольгой Дибровой, Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Финляндии, выразившей благодарность за помощь православных Финляндии, «которою она не успела даже спросить». Г-жа посол обратила внимание опыт войны, научивший ей, что «добро – побеждает». В молебном стоянии перед Генеральном посольством Украины в Финляндии приняло участие около трёхсот человек.

В понедельник 7-го марта, спустя одиннадцать дней с нападения России на Украину, полтора миллиона беженцев покинуло Украину. Сейчас речь идёт о серьёзнейшем гуманитарном кризисе в Европе после Второй Мировой войны. Из жителей Украины – 67% православных христиан.

Финляндская Православная церковь – автономная церковь под омофором Вселенского патриархата. В следующем году в Финляндии будет отмечаться столетний юбилей Томоса Константинопольского Патриархата о предоставлении автономии ФПЦ.

ФПЦ хорошо организована: три епархии, два монастыря ФПЦ: Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь и Свято-Троцкий Линтульский женский монастыри с почти 59.000 прихожан. ФПЦ имеет долгие и широкие связи с иными Православными поместными церквями, как на организационном, так и на индивидуальном уровне. Укоренённая в православной традиции, действующая в свободном демократическом обществе Финляндии ФПЦ остаётся и активным деятелем экуменического движения. В деятельности церковного управления и организаций активное участие принимают миряне.

Scroll to Top