Oikeudenmukainen siirtymä -kampanja alkaa

Tänään käynnistyvä Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanja esittelee järjestöjen ja kirkon yhteistyössä laatimat oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet.

Mukana kampanjassa ovat Filantropian lisäksi muun muassa Suomen Caritas, Fingo, Marttaliitto, Reilu kauppa, Suomen YK-liitto, Allianssi sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.

– Haluamme lopettaa kiistelyn siitä, tehdäänkö tieteenmukaiset ilmasto- ja luontokatotoimet. Ne on tehtävä. Eduskuntavaaleissa on keskusteltava siitä, miten tarvittavien toimien oikeudenmukaisuus varmistetaan, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet koostuvat kymmenestä kohdasta. Periaatteissa vaaditaan muun muassa tulevat sukupolvet huomioivia etupainotteisia ilmasto- ja luontokatotoimia, siirtymäaloilla työskentelevien ihmisten tunnistamista ja tukemista, osaamiseen panostamista sekä kustannusten oikeudenmukaista jakoa. Kampanja kutsuu kansanedustajaehdokkaita ja muita toimijoita mukaan sitoutumaan periaatteisiin.

– Oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet vastaavat kirkon arvoja. Kirkon mukanaolo vahvistaa osaltaan periaatteisiin sisältyvää viestiä oikeudenmukaisuuskysymykset huomioivista ilmasto- ja luontokatotoimista, toteaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntija, rovasti Ilkka Sipiläinen.

Periaatteissa painotetaan myös siirtymän suunnittelua ja seurantaa. Esimerkiksi nyt käsillä oleva energiakriisi vauhdittaa siirtymää pois fossiilisista, mutta sen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten lieventäminen on ollut haasteellista. Jatkossa kriisejä voi tulla lisää, ja niihin tulee varautua. Myös hitaammin etenevät muutosprosessit vaativat etukäteissuunnittelua.

Tutustu kampanjaan sivulla oikeudenmukainensiirtyma.fi ja tule mukaan!

Scroll to Top