Moldovan hankkeet

IHMISKAUPPAA VASTAAN MOLDOVASSA
Ihmiskauppa koettelee köyhää maata
Moldova on Euroopan köyhimpiä maita ja työttömyys koettelee varsinkin maaseutua. Vaihtoehdot toimeentulon hankkimiseksi käyvät vähiin ja luovat ympäristön, jossa ihmiskauppaa harjoittavalla järjestäytyneellä rikollisuudella on paljon jalansijaa.
Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen maastamuutto ja siirtotyöläisyys on ollut keskeinen strategia moldovalaisille turvata perheidensä perustarpeet. Jopa 40 prosenttia Moldovan bruttokansantuotteesta koostuu ulkomailla työskentelevien ihmisten sukulaisilleen lähettämistä rahoista. Alimpien arvioiden mukaan Moldovasta on muuttanut 370 000-600 000 ihmistä työn perässä ulkomaille. Noin yksi neljästä moldovalaisesta aikuisesta työskentelee ulkomailla.
Ylivoimaisesti suurin enemmistö siirtotyöläisistä päätyy epäsäännöllisille työmarkkinoille suuriin maahanmuuton kohdemaihin kuten Venäjän federaatioon, Turkkiin, Balkanin alueen muihin maihin, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja useisiin läntisiin EU-maihin. Siirtotyöläiset työllistyvät työvoimavaltaisille sektoreille kuten rakennusteollisuuteen, maatalouteen, ravintola- ja pitopalvelualalle, kotiapulaisiksi ja viihdealalle.
Huolimatta kohdemaiden halvan ja joustavan työvoiman tarpeesta laillisen maahanmuuton kanavat ovat rajoitettuja, ja osa maastamuuttajista päätyy ihmiskaupan uhreiksi. Luvattujen laillisten työmahdollisuuksien sijaan he päätyvät pakkotyöhön häikäilemättömille työnantajille, ja naisilla erityisenä riskinä on joutuminen pakotettuun prostituutioon. Moldovan tilastokeskuksen mukaan Moldovassa ihmiskaupan uhreiksi on joutunut arviolta 25 000 ihmistä. Ihmiskaupan uhreista 40 prosenttia on alaikäisiä. Ihmiskauppa koskettaa kuitenkin uhrien lisäksi myös laajaa joukkoa muita ihmisiä, uhrien omaisia ja ystäviä.
Ihmiskaupan vastainen hanke yhteistyössä Soartan kanssa
Yhteistyö moldovalaisen Soarta-järjestön kanssa alkoi ihmiskaupan vastaisen työn myötä Pohjois-Moldovassa, Sorocan maakunnassa. Vuonna 2009 toteutettiin suuren paaston keräyksen tuotoilla vuoden mittainen pilottihanke, jossa keskityttiin ihmiskaupan vastaiseen työhön. Hankkeen kautta autettiin ihmiskaupan uhreja ja tehtiin ihmiskauppaa ennaltaehkäisevää työtä.
Soroca on yksi Moldovan suurimmista maakunnista, ja alueella on paljon syrjäisiä seutuja, jonne tieto ihmiskauppaan liittyvistä riskeistä ei ulotu. Soartan kanssa suunniteltiin uusi ihmiskaupan vastaiseen työhön keskittyvä kaksivuotinen hanke, joka käynnistettiin tammikuussa 2010. Hanke sai Suomen ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötukea.
Soarta – apua ja myötätuntoa Moldovassa
Soarta perustettiin vuonna 2002. Järjestön toiminnan tavoitteena on auttaa yhteiskunnan vähäosaisimpia ryhmiä kuten vanhuksia, yksinäisiä, monilapsisia perheitä ja nuoria. Ihmiskaupan vastainen työ on kuulunut järjestön toimintaan sen perustamisesta lähtien.
Soarta tekee ihmiskaupan vastaista työtä yhdessä Sorocan maakunnan ortodoksisten seurakuntien kanssa. Kirkolla on suuri merkitys moldovalaisten arkielämässä ja seurakunnat tavoittavat ihmisiä varsinkin syrjäseuduilla. Järjestö ja seurakunnat auttavat ihmiskaupan uhreja ja kouluttavat riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Heitä tuetaan myös tarjoamalla erilaisia työmahdollisuuksia.
Soartalla on myös hyvät suhteet alueen muihin ihmiskaupan vastaista työtä tekeviin kansalaisjärjestöihin. Verkostoitumalla järjestöt pyrkivät vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja jakamaan tietoa. Köyhällä valtiolla ei ole tarpeeksi resursseja ihmiskaupan vastaiseen työhön jolloin kansalaisjärjestöjen rooli korostuu. Soartalla on tavoitteena saada myös joukkotiedotusvälineet vahvemmin mukaan ihmiskaupan vastaiseen työhön.
Nuorille tukea Edinetissä
Filantropia on myös mukana Edinetin hiippakunnan alueella toteutettavassa hankkeessa, joka tähtää maaseudun nuorten voimaannuttamiseen. Helsingin Diakonissalaitos sai ulkoministeriöltä kolmevuotisen hanketuen Moldovan Christian Aidin kanssa toteutettavaa hankkeeseen. Filantropia on mukana asiantuntijakumppanina vuoden 2017 lopussa päättyvässä hankkeessa.ekijäkuluihin, omavastuuosuuteen ja
seurantamatkakuluihin on tehty 3
5
00 euron varaus

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top