Kymppi-hanke: menestystarinoita ja mobiilikurssi yritysvastuusta

Diakonissalaitos ja mobiilioppimispalvelu Funzi julkaisivat yhdessä erityisesti PK-yrityksille suunnatun mobiilioppimiskokonaisuuden yritysvastuun perusteista. Maksuton kurssi sisältää runsaasti käytännön vinkkejä ja työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen yritystoiminnassa.

Yritysvastuuseen panostaminen tulee yrityksille koko ajan merkittävämmäksi kilpailutekijäksi. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, myös avaavat valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) arvioikin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien markkinoiden kooksi 12 biljoonaa dollaria.

Diakonissalaitoksen ja kolmen muun järjestön Kymppi-hanke on laatinut yritysvastuun perustietopaketin helpottamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä tarttua vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Kurssi tarjoaa yrityksille käytännön tietoa, työkaluja ja vinkkejä kestävän kehityksen tavoitteiden soveltamisesta liiketoimintaan. Kurssi on toteutettu yhteistyössä Funzilife Oy:n kanssa innovatiivisena mobiilikurssina ja sitä voi opiskella omaan tahtiin millä tahansa verkkoon kytketyllä laitteella. Maksuttoman kurssin voi aloittaa sivuilta www.hdl.fi/kymppi.

”YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii toimia kaikilla sektoreilla. Toisaalta ne avaavat yrityksille tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja heijastavat sidosryhmien odotuksia. Kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutumisen merkitys yritystoiminnassa tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa”, sanoo TT Ilkka Kantola, Diakonissalaitoksen Diakonia- ja sosiaalinen vastuu toimialajohtaja.

Diakonissalaitos toteuttaa Kymppi-hanketta yhdessä Filantropian, Filoksenian ja Suomen Caritaksen kanssa Ulkoministeriön rahoituksella.

Kymppi-hankkeen menestystarinat nostavat esiin suomalaisia yrityksiä, jotka ovat menestyneet ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Katso videot:

Scroll to Top