Että tytöilläkin olisi tulevaisuutta

Filantropian Ugandan työ naisten oikeuksien edistämiseksi on saanut uusia sävyjä kuluvana vuonna. Pandemian vuoksi suunniteltuja tapaamisia ja koulutuksia on jouduttu siirtämään tuonnemmaksi. Samaan aikaan naisten oikeudet ovat kärsineet entisestään. Erityisesti nuorten tyttöjen tulevaisuus on uhattuna.

Itä-Afrikan maissa yläkoulut ovat usein sisäoppilaitoksia. Järjestys on tiukkaa, mutta vastaavasti tytöt ovat kouluissa turvassa. Koulujen sulkeminen pandemian vuoksi on tarkoittanut sitä, että nuoret tytöt ovat nyt kotona. Etäkoulua on vain harvoin pystytty järjestämään. Yhtenä seurauksena poikkeusoloille on ollut teiniraskauksien huomattava lisääntyminen. Perinteisesti ajatellaan, että mikään ei ole naisen omaa ja nainen itsessäänkin nähdään laeista huolimatta osana miehen omaisuutta. Sen vuoksi ein sanominen ja rajan vetäminen on vaikeaa. Terveyskasvatuksen mukaan ottaminen osaksi Filantropian työtä onkin nähty ensiarvoisen tärkeänä.

Ugandan hanke jatkuu Jinjan ja Mayugen alueilla Filantropian tukemana. Paikallisen järjestön URI-GL:n työntekijät ovat miettineet uusia keinoja saada viestiä eteenpäin pandemian aikana. He yrittävät tavoittaa perheitä, joissa tilanteen vaikeutuminen on lisännyt mm. perheväkivaltaa. Talouden kiristyessä ja teiniraskauksien lisääntyessä jotkut kyläpäälliköt ovat ehdottaneet, että isät ”myisivät” tyttärensä vaimoiksi saadakseen nopeasti rahaa. Samallahan alaikäisen raskaus muuttuisi osaksi normaalia arkea.  Äitien toiveena olisi kuitenkin lähettää lapsi takaisin kouluun, kunhan pandemia helpottaa.

Vuoden 2021 suunnitelmissa näitäkin aiheita käsitellään radio-ohjelmissa, joissa ratkotaan todellisia ongelmia asiantuntijoiden kanssa. Nämä ohjelmat tavoittavat miljoonia kuulijoita. Lisäksi hankkeen naisille ja heidän puolisoilleen järjestetään neuvontamahdollisuuksia pienryhmissä. Toiveena on koota myöhemmin ensi vuonna molemmilla hankealuilla aloittaneet naisryhmät yhteen. Onnistuneiden esimerkkien avulla on tarkoitus rohkaista ryhmistä pudonneita naisia takaisin toimintaan. Hankkeessa on paitsi puhuttu perustuslain turvaamasta yhtäläisestä omistusoikeudesta, myös koulutettu naisia pienyrittäjyyteen ja tuettu toimeentulon parantamista edistäviä alkuja pienillä starttirahoilla. Lisäksi hankkeen asiantuntijat ovat kouluttaneet poliiseja ja muita virkamiehiä sekä uskonnollisia johtajia ja kyläpäälliköitä, joiden puoleen ongelmatilanteissa perinteisesti käännytään.

Hankkeen onnistumisen kannalta yksi tärkeimmistä ryhmistä ovat viime vuosina olleet kylien paikalliset yhteyshenkilöt. Heitä ovat maallikoita, miehiä ja naisia, joita on koulutettu naisten omistusoikeuksista. Pandemiasta huolimatta he ovat jatkaneet työtään vapaaehtoisesti ja juuri heille naiset ongelmatilanteissa soittavat ja pyytävät apua.

Filantropian hanketyöllä on Ihmisen kasvot!

Scroll to Top