Kolme viikkoa sodan alusta

Filantropiaan on tullut viimeisen viikon aikana valtavasti viestejä Ukrainasta, Puolasta ja Moldovasta. Avun tarve on suuri ja keskeisten isojen avustusjärjestöjen, kuten Punaisen Ristin, rooli on nyt tärkeä. Filantropian tehtävänä on tällä hetkellä yhdistää tietoa, vapaaehtoisia ja järjestöjä verkostojensa avulla sekä välittää kriisiapua paikallisten toimijoiden kautta. Myös vertaistukiverkostoa aletaan kokoamaan.

Yksi ensimmäisistä avustuseristä välitettiin helmikuun lopulla Białystokissa, Puolassa, sijaitsevan Eleos Orthodox Mercy Center -toimipisteen kautta. Keskuksen toiminnanjohtaja Marek Masalski välitti kiitokset nopeasta reagoinnista, että he saattoivat valmistautua Ukrainasta tulevien pakolaisten auttamiseen.

-Moni tuli tänne ilman mitään henkilökohtaista omaisuutta. Olemme antaneet tulijoille majoituksen, ruokaa, pesutarvikkeita ja vaatteita, ja apuna meillä on ollut myös paikallisia seurakuntia, Masalski kuvailee tilannetta.

-Moni pakolaisista kuuluu ortodoksiseen kirkkoon, mutta me autamme kaikkia apua tarvitsevia riippumatta heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan.

Tällä hetkellä Masalskin johtama toimintakeskus välittää apua Ukrainan rajan läheisyydessä sijaitseville pakolaisia vastaanottaville yhteisöille, lisää majoituskapasiteettia Supraślissa, välittää tietoa julkishallinnon ja kolmannen sektorin palveluista pakolaisille, tukee pienten lasten koulunkäyntiä yksityiskoulussa, sekä järjestää lasten päivähoitoa ja toimintaa pakolaisille yhteistyössä vapaaehtoisten ja viranomaisten kanssa.

Ukrainan puolella Filantropia on tukenut turvakotia ja perustarvikkeiden hankkimista pakolaisille Rivnen kaupungin läheisyydessä. Sumyn kaupunki on saarroksissa ja sinne Filantropia on välittänyt tukea ruuan ja muiden perustarvikkeiden hankkimista varten.

Kiovassa tilanne on ollut viimeisen viikon aikana hyvin vaikea ohjusiskujen vuoksi, mistä seurasi 35 tunnin ulkonaliikkumiskielto. Ruokaa pystytään vielä hankkimaan, mutta lääkkeistä on valtava pula varsinkin, kun turvakäytävät ovat vain hetkittäin käytössä.

Toivoa ei ole menetetty ja jokainen Filantropian yhteyshenkilö Ukrainassa jaksaa jatkaa auttamistyötä.

Kuvat: Orthodox Mercy Center, Bialystok, Puola ja Sergiy Berezhnoy, Kiova, Ukraina. Edit: 18.3. päivitetty Ukrainan kuvat

Scroll to Top