Filantropian hallitukseen uusia jäseniä

Filantropian vuosikokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja sääntömuutoksia Joensuun ortodoksisella seurakuntasalilla keskiviikkona 27.4.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ilona Lehmus Vantaalta ja uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Erna Suutari Jyväskylästä ja Jaana Pössi Joensuusta. Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja hallituksen jäsenten kausi on kerrallaan kaksi vuotta ja yhteensä peräkkäisiä kausia voi olla kolme.

Hallituksessa jatkavat Artturi Hirvonen Oulusta, Anna-Maija Keurulainen Jyväskylästä, Petri Korhonen ja Andreas Salminen Helsingistä sekä Maria Takala-Roszczenko ja Katja Vilponiemi Joensuusta.

Tilintarkastajaksi valittiin Piia-Tuulia Rauhala (JHT, KHT, BDO Oy), varatilintarkastajaksi Tiina Taimisalo (HT, BDO Oy), toiminnantarkastajaksi Tuuli Lukkala ja varatoiminnantarkastajaksi Varvara Merras-Häyrynen.

Kokouksen lopussa käsiteltiin sääntömuutoksia, jotka ovat tulleet ajankohtaisiksi vuosien varrella. Kahden järjestön yhdistämisestä on kulunut jo kymmenkunta vuotta, ja Filantropian työ asettunut omaan uomaansa. Filantropian virallinen nimi on jatkossa Filantropia ry, joka onkin vakiintunut käyttöön vuosien varrella. Aiemmin virallinen nimi oli muotoa Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry. Pitkän nimen sisältö tulee jatkossakin esille säännöissä ja itse toiminnassa. Korona-ajan myötä sääntöihin lisättiin, että hallitus ja yhdistyskokous voivat kokoontua myös etäyhteyksin. Hallitukseen valittavien määrä muutettiin kahdeksasta 5–8:an. Näiden lisäksi sääntöihin tehtiin kielenhuoltoa ja täsmennyksiä. Säännöt ennakkotarkistettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Edit: 6.5. korjattu varatilintarkastajan nimi ja molempien tilintarkastajien pätevyydet.

Scroll to Top