Erätaukokeskustelut käyntiin kirkossa

Filantropia ry järjestää syksyn aikana keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista ja ajattomista aiheista yhteistyössä Valamon opiston, Tampereen ortodoksisen seurakunnan ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimen kanssa. Tilaisuudet ovat samalla osa kirkon panosta valtakunnalliseen Hyvin sanottu! -hankkeeseen.

Tarkoituksena on antaa tilaa kohtaamiselle ja kuuntelemiselle. Keskustelujen aiheet on pääosin nimetty, mutta myös spontaaneille ehdotuksille on tilaa. Punaisena lankana on turvallisuuden tematiikka – millaisina ihmisinä palaamme pandemian jälkeen kirkkoon, löytyykö kirkkoyhteisöstämme turvallinen paikka kaikille ja miten voin itse edesauttaa turvallista kohtaamista?

Suurin osa tilaisuuksista toteutetaan lähitapahtumina vallitsevat koronarajoitukset huomioon ottaen. 

Ensimmäiset keskustelut käydään Valamon opistossa 24.–25. syyskuuta. 30.–31.10. keskustellaan Tikkurilassa ja Järvenpäässä ja 20.–21.11. Tampereella. Tilaisuuksien tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistapa julkaistaan lähempänä tapahtumia. 

Valamon opiston viikonlopussa on lisäksi mahdollisuus osallistua maksutta etäyhteydellä yhteen keskusteluosioon. Zoom-alustalla toteutuva keskustelu otsikolla Turvallisesti kirkossa – seurakuntayhteisön monenlaiset kasvot alkaa lauantaina 25.9. kello 15.30. Linkki keskusteluun: https://us06web.zoom.us/j/84065773239?pwd=aWN5SjNWQk5EN0dtZzMwWGRLK1pTdz09

Nyt otetaan erätauko!

Kaikissa syksyn mittaan järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa hyödynnetään Erätauko -menetelmää.

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätaukokeskustelussa ei pyritä päätöksiin, yhteisiin linjauksiin tai yksimielisyyteen – tavoite on nimenomaan erilaisten näkemysten esiintuominen ja kuuleminen turvallisessa ilmapiirissä. 

Erätaukokeskustelulla on aina yksi tai useampia ohjaajia, jotka kertovat keskustelun pelisäännöt ja huolehtivat niiden noudattamisesta. Tarvittaessa he myös herättelevät tai syventävät keskustelua. 

Ideana on tarjota erilaisille, asioita eri lähtökohdista tarkasteleville ihmisille tilaisuus käydä tasavertaista keskustelua ja kuulla uusia, kenties yllättäviäkin näkökulmia keskustelun aiheena oleviin kysymyksiin.

Turvallisesti kirkossa -keskusteluja ovat luotsaamassa Valamon opiston rehtori Sirpa Koriala, Ortodoksisen seminaarin johtaja, isä Mikko Sidoroff ja kirkon vastaava tiedottaja Maria Hattunen, jotka osallistuivat keväällä Erätauko-ohjaajakoulutukseen.

Scroll to Top