Ensi vuonna Etiopiassa

Ulkoministeriö hyväksyi kaksi uutta Filantropian hankehakemusta Etiopiaan. Ensi vuonna käynnistyy sekä taistelujen repimillä alueilla elävien naisten toimeentulon parantamiseen tähtäävä kaksivuotinen hanke että ihmisten liikuntakyvyn vievän sairauden ehkäisyyn ja hoitoon keskittyvä nelivuotinen hanke. Yhteensä hankkeisiin on budjetoitu yli 530 000 euroa. Summassa on mukana myös Filantropian omarahoitusosuus.

Kaksivuotinen pilottihanke rakentaa rauhaa ja särkynyttä yhteiskuntaa köyhien naisten arjen tasolla. Etiopian pohjoisosissa vuonna 2021 eskaloituneet taistelut rasittivat jo entuudestaan hauraalla alueella elävien arjessa selviämistä. Alueella on viime vuosina kärsitty kuivuudesta ja heinäsirkkaparvet ovat syöneet satoa. Myös pandemia on rajoittanut omalta osaltaan paikallisten elämää. Hankkeen tytöt ja naiset olivat epätasa-arvoisessa ja haavoittuvassa asemassa jo valmiiksi ennen taisteluja. Fyysisen väkivallan lisäksi ohi kulkeneet taistelijat varastelivat ruokavarantoja ja rikkoivat esimerkiksi niitä työ- ja kulkuvälineitä, joita eivät saaneet mukaansa.

Tavoitteeseen päästään paitsi erilaisten toipumiseen tähtäävien ja voimaannuttavien psykososiaalisten keinojen, mutta myös konkreettisten elämäntaitojen ja toimeentuloa parantavien koulutusten kautta. Hankesuunnitelma sisältää myös taloudellista tukea hyödynsaajille, jolloin starttiraha auttaa hyödyntämään projektissa hankittuja taitoja.

Lukutaitoa ja ammatillista koulutusta

Kaksivuotisen hankkeen ensimmäisen puoli vuotta menee toteutuksen valmisteluun, koska taistelut tuhosivat olemassa olevia rakenteita. Sen jälkeen keskitytään ruohonjuuritason työhön naisten ja tyttöjen kanssa. Koulutukset ja muut kohtaamiset järjestetään matalan kynnyksen keinoin. Ammatillisten taitojen lisäksi naisille tarjotaan myös mm. lukutaitoa kohentavia koulutuksia.

Woldian kaupungin alueella käynnistyvä hanke tavoittaa 500 seksuaalista väkivaltaa kokenutta naista ja tyttöä. Yli 600 naista osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja yli 2500 perheenjäsentä hyötyy projektista välillisesti muun muassa oman perheenjäsenensä toipumisen kautta.

Tervein jaloin eteenpäin

Filantropia ja IOCC Ethiopia harjoittelivat yhteistyötä jo vuonna 2021. Onnistunut pilottihanke kannusti kumppaneita hakemaan vuoden tauon jälkeen uutta terveydenhuoltoon liittyvää pidempää hanketta. Uuden projektin tarkoituksena on tukea köyhyyden ympärille kietoutunutta ja vähälle huomiolle jäänyttä trooppista tautia nimeltä podoconiosis Etiopian Amharan alueelle. Podo on sekä syy että seuraus köyhyydestä, sosiaalista epätasa-arvosta ja siitä ettei ihmisillä ole pääsyä perusterveydenhuollon pariin.

Podon sairastuneet tunnistetaan usein muodottomiksi turvonneista ja arpisista jaloista. Sairaus ei tartu ihmisestä toiseen vaan johtuu maaperästä aiheutuvasta ärsytyksestä. Sikäli sairastua voi yhtä lailla pellolla työskennellessä kuin kotona maalattiaa vasten ruokaa laittaessa.

Pahimmillaan koko liikuntakyvyn vievä sairaus olisi kuitenkin alkuvaiheessa parannettavissa pelkällä vedellä ja saippualla – ja kulkemalla kengät jalassa. Tietämättömyys sairauden syistä ja hoidosta on yksi suurimmista syistä, joiden vuoksi podoon sairastuneita arvellaan olevan Etiopiassa yli 1,5 miljoonaa. Kylissä sairauden syyksi arvellaan usein kirousta, jonka vuoksi sairastunut leimautuu ja suljetaan usein yhteisön ulkopuolelle. Naisille stigma on vielä raskaampi kantaa, sillä puoliso yleensä hylkää sairaan vaimon, kun taas vaimon velvollisuudeksi katsotaan hoitaa sairasta miestään.

Naiset ensin

Hankkeen painotus on naisissa, koska he jäävät usein viimeisiksi saamaan hoitoa. IOCC varmistaa, että yli puolet hoidettavista on naisia, lisäksi perusterveydenhuollon koulutettavista työntekijöistä suurin osa on kylätasolla työskenteleviä naisia.

Hankkeessa on kolme komponenttia, joista ensimmäinen tähtää käyttäytymisen muutokseen taudin ehkäisemiseksi, toinen keskittyy laadukkaaseen hoitoon ja kolmas naisten toimeentulon parantamiseen, koska köyhyyden kierre pitää erityisesti naisia taudin äärellä.

Nelivuotinen hanke pyrkii tavoittamaan kahdeksalla alueella yhteensä suoraan yli 80 000 hyödynsaajaa esimerkiksi koulutusten ja hoitojen kautta ja lisäksi epäsuorasti vaikuttamaan noin 250 000 samassa taloudessa elävään.

IOCC Ethiopia on osa International Orthodox Christian Charities järjestöä (iocc.org), jonka kanssa Filantropia on työskennellyt aiemmin Lähi-Idässä.

Scroll to Top