Kolme kuukautta avustustyötä Ukrainassa

Filantropian avustustyö Ukrainassa alkoi kolme kuukautta sitten. Kiovassa, Sumyssa ja Rivnen alueella toimivien järjestöjen kautta on pystytty kanavoimaan apua tuhansille ihmisille. Materiaalinen apu on ollut ensisijaisesti hygieniatarvikkeita, ruokaa ja lääkkeitä.

Kiovassa ja sen lähialueilla tilanne on muuttunut useaan otteeseen sodan aikana. Ensi alkuun avustusten jako keskittyi Obolenskin kaupunginosaan. Kun Kiovan saarto epäonnistui ja miehitysjoukot siirtyivät pois Kiovaa ympäröiviltä alueilta, apua on pystytty välittämään Romankiviin, Katuzhankaan, Termakhivkaan, Borodiankaan, Butšaan, Vorzeliin ja Irpiniin. Viime viikkoina avustuskuljetuksia on järjestetty lähialueen lisäksi Dniproon ja Harkovaan. Filantropian ja tavaralahjoittajien apua on jaettu Kiovan yhteistyökumppanin kautta lähes 10 000 ihmiselle.

Kuvat: Harkovan metropoliitta Mitrofan ja Sergiy Berezhnoy

Sumyn kaupungin tilanne oli sodan alussa vaikea, sillä kaupunki oli saarrettuna. Saarron loputtua tilanne on ollut rauhallisempi, mutta kaupunkiin jääneiden ihmisten mahdollisuudet palata arkeen vaihtelevat. Työttömyyden, vähävaraisuuden ja kodittomuuden vuoksi osa ihmisistä tarvitsee ruoka-apua, jota on järjestetty päivittäin 80–120 ihmiselle. Huhti-toukokuussa Filantropian ruoka- ja tavara-apua annettiin perheisiin, joissa on kolme tai useampi lasta, heidän joukossaan orpoja ja vammaisia lapsia. Reilun kahden kuukauden aikana Sumyssa on jaettu lähes 7 000 ruoka-annosta tai ruokakassia.

Kuvat: Marina Boychenko

Rivnen alueella puolestaan on ollut sodan alusta alkaen maan sisäisiä pakolaisia. Osa on jatkanut matkaansa naapurimaihin ja kauemmas, osa on jäänyt toistaiseksi Länsi-Ukrainaan. Filantropian tukea on välitetty yhden turvakodin asukkaiden hyväksi sekä pakolaisille ja siviileille, yhteensä 1 360 ihmiselle.

Kuvat: Petro Steblyna

Kriisiavun välittäminen sodan pitkittyessä on ollut mahdollista yksityisten ihmisten, yritysten ja ortodoksisen kirkon tekemien lahjoitusten avulla. Toukokuun loppuun mennessä Ukrainan kriisiapukeräykseen oli lahjoitettu yli 98 000 euroa. Ukrainasta tulleiden avustuspyyntöjen mukaisesti Filantropia on välittänyt kesäkuun alkuun mennessä yli 55 000 euroa. Ukrainan lisäksi Filantropia välitti sodan ensimmäisten viikkojen aikana 10 000 euroa Puolaan tulleiden ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi Puolan ortodoksisen kirkon humanitaarisen avun järjestöjen kautta.

Scroll to Top