16.3. Työ

1. Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.2. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä.3. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.4. Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.
-YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 23. “Oikeus työhön”
Joskus työ saattaa tuntua raskaalta, rasitteelta ja uuvuttavalta. Usein arjen kiireessä on helppo unohtaa se, että haasteistaan huolimatta mahdollisuus ja oikeus työhön on etuoikeus ja siunaus. Ihminen on luotu luovaksi, tekemään ja toimimaan itsensä, läheistensä ja yhteisönsä hyväksi. Kaikilla ei kuitenkaan siihen tänä päivänä ole vielä mahdollisuutta. Ihmisoikeuksien julistus on tavoite, johon on yhä vaihtelevan pitkä matka niin Suomessa kuin maailmalla.
Naisten työllistyminen on osoittautunut monilla alueilla merkittäväksi yhteisöjen hyvinvointia parantavaksi tekijäksi. Verkostot vahvistuvat, perheiden selviytyminen rakentuu tukevammalle maaperälle ja pitkään yhteiskunnan reuna-alueille työnnetyt ihmiset pääsevät olemaan aktiivisempi ja keskeisempi osa yhteisönsä kehitystä ja tulevaisuutta.
Naisten työllistyminen luo toivoa Filantropian kentillä Moldovan lisäksi esimerkiksi Etiopian Batussa, jossa Filantropian projektilla tuetaan naisten osuuskuntatoimintaa ja vähävaraisten perheiden toimeentuloa. Työtä tehdään yhdessä paikallisen Maedot-kansalaisjärjestön kanssa.
I have a firm belief in the ability and power of women to achieve the things they want to achieve.
-Eleanor Roosevelt, vuonna 1941
Erinomaisen ikkunan naisten työllistymisen ja työnteon maailmaan saa Huffington Postin kuvasarjasta: 39 upeaa kuvaa naisista työssään ympäri maailmaa. Luukun kuva on Filantropian vuoden 2014 seurantamatkalta. Kuvassa oleva batulainen Kokobe elättää perheensä tekemällä puutöitä yhdessä miehensä kanssa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top