Tansanian papisto kokoontui opintopäiville

Filantropian ja Ortodoksisten pappien liiton yhteinen opetustiimi koulutti Mwanzan hiippakunnan papistoa Bukobaan kokoontuneilla opintopäivillä tammi-helmikuun vaihteessa. Koulutukseen osallistuivat lähes kaikki hiippakunnan papit.

opetus”Koulutuksen teemat valittiin Mwanzan hiippakunnan piispan Jeronymoksen toiveiden mukaisesti. Kirjallinen opetusmateriaali lähetettiin etukäteen Tansaniaan ja siitä tehtiin swahilin kielinen materiaalipaketti papistoa varten”, kertoo Filantropian projektipäällikkö Aino Nenola.

Pastori Mikael Sundkvist perehdytti osallistujia pappeuden raamatulliseen ja varhaiskirkolliseen perustaan, sekä papin rooliin kirkon sakramentaalisessa ja hengellisessä elämässä.&nbsp Rovasti Rauno Pietarisen opetustunnit käsittelivät pastoraaliteologian erityiskysymyksiä. Hän johdatti osallistujat pohtimaan esimerkiksi sitä, millainen on hyvä pappi ja mitä kysymyksiä liittyy papin perhe-elämään.&nbsp Diakoni Jaso Pössin johdolla papisto keskusteli seurakunnan hengellisestä ja taloudellisesta kestävyydestä, nuorisotyöstä ja papista lähetystyöntekijänä. Filantropian projektipäällikkö Aino Nenola johdatti osallistujat pohtimaan hiviä ja aidsia kirkossa.

”Tansanialaiset papit kertoivat elämästään ja olosuhteistaan hyvin avoimesti. Monen elämä on raskasta ja aineellisesti minimaalisen niukkaa. Pappien työ on hyvin haastavaa – yksi pappi palvelee keskimäärin neljää yhteisöä, mutta joidenkin vastuulla voi olla jopa kymmenen seurakuntaa. Välimatkat maaseudulla ovat pitkiä ja hankalasti taitettavia. Myös majoitustiloista on puutetta. Papit joutuvat olemaan paljon pois oman perheensä luota, mikä tuo omia vaikeuksiaan”, kuvailee Aino Nenola.

Taloudellisten vaikeuksien parissa kamppaileva kirkko maksaa papeille työstä korvaukseksi henkilökohtaisen sairausvakuutuksen sekä 1-2 lapsen koulumaksut. Varsinkin maaseudulla perheiden lapsiluku on suuri, joten kaikkien lasten koulutukseen ei ole mahdollisuutta.

”Yhteiset opintopäivät olivat mahdollisuus kokoontua yhteen saamaan vertaistukea ja jakaa yhteisiä kysymyksiä. Kaikki osallistujat antoivat opintopäivistä positiivista palautetta. Opetus antoi heille uutta ja työssä tärkeää tietoa. Aiheet myös koskettivat papiston käytännön elämää ja työtä käytännössä”, kertoo Aino Nenola.

Sekä Mwanzan hiippakunta että Filantropia toivovat, että papiston täydennyskoulutusta voidaan toteuttaa jatkossakin.

Lue myös pastori Mikael Sundkvistin ajatuksia Tansanian ortodoksisen kirkon liturgisesta elämästä.&nbsp

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top