Paastokeräyksestä 15 000 euroa

Vuoden 2023 joulupaastokeräys kannettiin Filantropian Syyriassa tehtävälle työlle.  Tuotto käytetään maan sisäisessä pakolaisuudessa elävien naisten uusiin alkuihin Damaskoksessa. Kaikki hankkeen naiset ovat väkivallasta toipuvia pienten lasten äitejä. Heidän kohdallaan avun saaminen auttaa koko perhettä ja rakentaa osaltaan parempaa huomista yli vuosikymmenen kestäneen sodan keskellä.

Hanke yhdistää psykologisen tuen, lääkärin avun ja ammatillisen koulutuksen. Projektivuosien aikana on koulutettu kampaajia, ompelijoita, kauneudenhoitajia ja erilaisia käsityöläisiä. Kurssien päätyttyä naiset saavat hankkeesta työvälineitä oman yrityksensä tarpeisiin. Yhteistä kaikille näille ammateille on se, että niitä voi tehdä kotona.

Vuoden vaihteessa päättyneen joulupaastokeräyksen julistessa on kuvattuna Laupias samarialainen, joka on myös mallina Filantropian paikalliselle kumppanille Syyriassa. Antiokian patriarkaatin työnä on auttaa kaikkia apua tarvitsevia. Sen vuoksi työ sodan ja sanktioiden todellisuudessa rakentaa yhteiskuntaa kohti rauhaa.

Nelivuotinen hanke saa Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoitusta ja päättyy vuoden kuluvan lopussa. Joulupaastokeräyksen tuotto käytetään kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvän omarahoitusosuuden kattamiseen, joka on tällä hetkellä 15% kokonaisbudjetista. 

Hanketta käytännössä toteuttavan Antiokian patriarkaatin johtajat vierailivat Suomessa joulupaaston aikaan. GOPA-DERDin arkkimandriitta Meletius Shattahi ja varajohtaja Sara Savva kävivät mm. Lintulan luostarissa, jossa igumenia Ksenia esitteli kynttilätehtaan toimintaa.

Sydämellinen kiitos kaikille lahjoittajille!

Scroll to Top