Koulutus pysyy muodissa

Koulutuksen tukeminen säilyy keskeisenä osana Filantropian työtä ja uuden oppiminen kulkee punaisena lankana hankkeista ja maista toiseen. Lokakuussa Filantropia välitti yhteensä 15 000 euroa erilaisiin koulutusta tukeviin hankkeisiin pelkästään Keniaan. Teema on vahvasti esillä myös molemmissa Filantropian tänä vuonna Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyön määrärahoista saavassa hankkeessa Syyriassa ja Etiopiassa. Kummankin hankkeen kokonaisbudjetti  vuodelle 2021 on noin 100 000 euroa.

Keniassa Filantropian tuki auttaa mm. vähävaraisten perheiden pieniä koululaisia taas vuoden eteenpäin. Periaatteessa ilmainen koulu maksaa monelle liikaa, koska koulupukuihin ja muihin materiaaleihin kuluu paljon rahaa. Tänä syksynä tukea koululaisille on välitetty mm. luostareiden kautta.

Koulutielle lahjoitetuista varoista riittää monelle, koska varoja käytetään huolella ja harkiten. Triherousan luostarissa nunnat varmistavat, ettei apua käytetä väärin. Lopuksi he lähettävät Filantropian toimistolle tarkan selonteon siitä, miten ja kenen hyväksi lahjoitusvarat on käytetty. Pienimmillään perheelle annettava apu on parin kympin luokkaa. Satasista puhutaan puolestaan silloin, kun maksetaan yläkoulua käyvän lapsen koulumaksuja. Tyttöjen yläkoulumaksuja on tuettu tänä vuonna erityisesti Nyerin hiippakunnassa.

Joskus koulutuksen tukeminen näyttää alkuvaiheessa rakentamiselta. Nyerin hiippakunnan tyttöjen yläkoulu on sisäoppilaitos, jossa koululaiset asuvat lukukausien aikana. Filantropia on tukenut mm. asuntolan laajentamista samoin kuin virallisen opetussuunnitelman rinnalla kulkevan opetuksen tarjoamista. Tällä tavoin esimerkiksi terveyskasvatuksesta voidaan puhua enemmän kuin mitä lukujärjestyksessä on tilaa.

Asuntola ratkaisee myös monta muuta Filantropian papistolle ja äitiliiton naisille suunnittelemaa koulutusta. Koulun loma-aikoina majoitustiloja voidaan käyttää hiippakunnassa järjestettävien kurssien osallistujien majoittamiseen. Hyvät majoitustilat mahdollistavat ehkä tulevaisuudessa myös hiippakuntarajat ylittävien kurssien pitämisen.

Scroll to Top