Kotimaan hanke ukrainalaisten parissa käynnistyy

Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023 aloittaa nelivuotisen hankkeen Ukrainasta sotaa paenneiden kotoutumisen tukemiseksi Suomessa. Päätöksen mukaisesti hankkeen toteuttamisesta neuvotellaan Filantropia ry:n kanssa siten, että Filantropia toimisi kirkon keskushallinnon ja seurakuntien työntekijöiden sekä laajan valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen yhteistyöverkoston pääkoordinaattorina ukrainalaisten sotapakolaisten tarpeita kuullen.

Kirkollishallituksen kollegio kokoontui 31.1. toimeenpanemaan kirkolliskokouksen päätöksen ja neuvottelut Filantropian kanssa aloitettiin helmikuussa. Seuraavassa kollegion kokouksessa 14.3. hyväksyttiin hankesopimus, joka allekirjoitettiin kirkon puolelta valitusajan päättymisen jälkeen 3.4.

Filantropia on kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti käynyt alkuvuoden aikana keskusteluja eri puolilla Suomea jo tehdystä työstä sotaa paenneiden ukrainalaisten parissa sekä tulevaisuuden tarpeista ja tämä valmistelutyö jatkuu kevään ajan.

Hanke tulee toimimaan verkostomaisesti, mikä tarkoittaa uudenlaista asennoitumista ja rajoja ylittävää työskentelyä seurakuntien, hiippakuntien ja muiden toimijoiden välillä. Pienen kirkon on järkevää hyödyntää kaikki osaaminen, mitä sen paikallisyhteisöissä on. Hankkeen määräaikaisuus tarkoittaa myös sitä, että toimintoja suunnitellaan kestävyyden näkökulmasta – miten seurakunnat, hiippakunnat ja kirkko yhteisönä jatkavat työtä, kun hanke päättyy?

Hankkeen ohjausryhmä aloittaa työskentelynsä huhtikuussa ja sen lisäksi muodostetaan neljä temaattista ryhmää: viestintä, hengellinen työ, koulutus ja kotoutuminen. Alkuvaiheessa pidetään kerran kuussa laajan verkoston tilannekuvatapaaminen etäyhteydellä.

Lisätietoja ja yhteydenotot: Järjestötyöntekijä Milja Sarlin, milja.sarlin (at ) ort.fi, 040 353 7948 ja toiminnanjohtaja Riina Nguyen, riina.nguyen (at) ort.fi, 044 336 7064.

Aiheeseen liittyvää aineistoa: Kirkolliskokouksen 2023 pöytäkirjaSisäministeriön julkaisema selvitys Ukrainasta Suomeen paenneiden tilanteesta

Scroll to Top