Kirkko tukee vahvemmin Filantropian työtä

Ortodoksinen kirkko ja Filantropia neuvottelivat alkusyksystä uuden yhteistyösopimuksen vuosille 2022-2024. Kirkolliskokous päätti marraskuussa nostaa sopimuksen mukaisesti vuosittaista tukeaan Filantropialle. Avustus on ensi vuonna 150 000 euroa, mikä on reilu kolmannes Filantropian kokonaistuloista.

Yhteistyösopimukseen on kirjattu kolme tavoitetta:

  1. Ortodoksisen kirkon diakonia- ja lähetystyötä Filantropian kumppanimaissa Itä-Afrikassa on tuettu omavaraisuuden ja pitkäjänteisen suunnittelun suuntaan yhteistyössä paikallisten kirkollisten toimijoiden kanssa.
  2. Globaalin ja paikallisen lähimmäis- ja luomakuntavastuun kantamista sekä ihmisoikeuskysymysten ja kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyä on edistetty ortodoksisen kirkon piirissä Suomessa ja Filantropian kumppanien kanssa.
  3. Osaaminen ja asiantuntijuus kirkon diakonia- ja lähetystyössä on kasvanut Suomen ortodoksisen kirkon ja seurakuntien piirissä toimivilla työntekijöillä ja vapaaehtoisilla.

Kirkollisen työn painopiste on jatkossakin Keniassa, jossa yhteistyö eri hiippakuntien kanssa jatkuu muun muassa koulutuksen ja luostareiden tukemisen kautta. Kotimaan kentällä Filantropia toimii yhteistyössä hiippakuntien, seurakuntien, luostareiden, järjestöjen ja Valamon opiston kanssa.

Järjestöyhteistyöhön liittyen kirkolliskokous päätti lisäksi myöntää Tampereella pidettävälle Kirkkopäivät 2023 -tapahtumalle 45 000 euroa vuodelle 2022 ja 45 000 euroa vuodelle 2023. Tapahtuman valmisteluja koordinoi Ortodoksisten nuorten liitto (ONL ry) yhteistyössä Filantropian ja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan (PSHV ry) kanssa.

Järjestöjen, vapaaehtoisten ja kirkon yhteistyönä rakennettu Ortodoksisto-sivusto sai jatkorahoituksena 75 000 euroa/vuosi kolmeksi vuodeksi. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti kirkon kasvastuksen ja opetuksen sivustoa kehitetään kolmeksi vuodeksi palkattavan työntekijän koordinoimana. Filantropia on mukana kehitystyössä oman osaamisalueensa puolesta.

Scroll to Top