Filantropia 10 vuotta – vastuullisuus puhuttaa

Vuonna 2019 Filantropian toiminnassa keskityttiin vastuullisuuden teemoihin sekä globaalisti että paikallisesti.

Keniassa vahvistettiin luostarilaitosta tukemalla Triherousan nunnaluostarin ja Pyhän Mooseksen luostarin toimintaa sekä ennen kaikkea luostarien omavaraisuutta. Nyerin ja Mount Kenian hiippakunnan papistonpäiville osallistuivat Suomesta rovasti Rauno Pietarinen sekä ylidiakoni Andreas Salminen. Yksi suurimmista onnistumisista oli naisten pankin perustaminen samaiseen hiippakuntaan.

Burundin ja Ruandan hiippakunnan piispa, metropoliitta Innocentios kävi Suomessa vierailulla ja osallistui muun ohjelman ohessa myös Maailma kylässä -festivaaleille, jossa Filantropialla oli luomakuntateltta liittyen festivaalin ilmastonmuutosteemaan.

Kotimaan työtä tehtiin yhdessä muiden kirkollisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Alkuvuodesta kokoonnuttiin Valamoon Church for Everyone-tapahtumaan ja keväällä toteutettiin digitaalinen paastokalenteri. Syksyllä järjestettiin hiippakunnalliset seminaarit Helsingissä, Kajaanissa ja Joensuussa otsikolla “Luomakunta ja lähimmäinen”.

Viestintä- ja globaalikasvatushanke yhdessä Helsingin diakonissalaitoksen kanssa alkoi huhtikuussa. Hankkeen toimintamalli mahdollisti kansalaisjärjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin dialogin yhteisesti tärkeiksi miellettyjen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Filantropia laski tuottamansa hiilijalanjäljen Hiilifiksu järjestö -koulutuksesta saadun työkalun avulla. Filantropia kompensoi hiilikuormaansa ennallistamalla 800 eurolla hehtaarin suomalaista suota Suomen Luonnonsuojeluliiton ylläpitämän hiilipörssin kautta.

Scroll to Top