Uusia alkuja Damaskoksessa

Vuosikymmenen jatkunut Syyrian sota on rikkonut maan, ihmisiä ja unelmia. Filantropian uusi hanke kokoaa yhteen väkivaltaa kokeneita nuoria äitejä Damaskoksessa. Tavoitteena on tukea elämän lähtemistä uuteen alkuun.

Antiokian ortodoksisen patriarkaatin tiloissa Damaskoksen vanhassa kaupungissa käy kuhina. Pienistä lapsista lähtee ääntä ja heitä ohjataan sisäpihan kautta entisen leikkikoulun tiloihin. Nuoret äidit siirtyvät luokkatiloihin, joissa alkuvuodesta käynnistynyt uusi hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Jokainen luokassa istuva nainen ottaa ammatillisen koulutuksen vakavasti, koska toista mahdollisuutta päästä elämässä eteenpäin ei ehkä tule.

Filantropian ja GOPA-DERDin (Greek Orthodox Patriachate of Alexandria – Department of Ecumenical Relations and Development) hankkeessa yritetään nostaa maahan painetut jaloilleen. GOPA:n verkostoista hyödynsaajiksi on valikoitunut erityisesti niitä nuoria naisia, joilla on alle kouluikäisiä lapsia ja jotka ovat yksin vastuussa perheensä elättämisestä. Tarjolla on muun muassa psykologista tukea ja terveydenhoitoa. Yhdessä puhutaan siitä, mistä on vaikea puhua ja annetaan surulle sanoja. Parasta hankkeessa on se, että se antaa konkreettisia keinoja rakentaa elämää uudelleen.

Vuoden aikana naiset saavat koulutusta sellaisiin ammatteihin, joita he pystyvät tekemään kotoa käsin. Esimerkiksi kampaajia tarvitaan aina ja hyville ompelijoille on kysyntää. Pienen starttirahan turvin työn saa heti alkuun kurssien päätyttyä. Kuntoutuskeskuksen päiväkodissa on kurssien aikana lapsille omaa ohjelmaa. Kukaan näistä lapsista ei ole varhaiskasvatuksen piirissä, koska päiväkodit ovat Damaskoksessa tavalliselle ihmiselle liian kalliita.

Koulusta kuntoutuskeskukseksi

Filantropian nelivuotinen hanke Damaskoksessa toteutetaan suurimmaksi osaksi Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahalla. Tulevina vuosina hanke tavoittaa eri tavoilla tuhansia naisia lapsineen. Nelivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on lähes puoli miljoonaa.

Projektisuunnittelu ja työn aloittaminen pandemian aikana ja sodan kaaoksen keskellä on ollut mielenkiintoinen urakka. Suunnittelu aloitettiin joulukuussa 2019 tehdyn työmatkan aikana. Jo aikaisemmin Filantropia oli tukenut koulun muuttamista kuntoutuskeskukseksi ja nyt nuo tilat on otettu käyttöön.  Vanhan kaupungin rakennus- ja muutostöihin on yleensä vaikeaa saada lupaa, koska jokainen rakennus, katu ja kuja sisältää arvokkaita historian kerrostumia. Tässä tapauksessa muutostyöt kuntoutuskeskukseksi hyödyttävät kuitenkin kaikkia ihmisiä ja ryhmiä ja kyse on ihmisten sirpaleiden kasaamisesta ja henkisestä jälleenrakentamisesta. Sen vuoksi lupa saatiin helposti.

Patriarkaatissa pohdittiin myös soveltuvaa hankekieltä. Voitaisiinko Suomessa hyväksyä hakemus, jossa puhutaan Syyrian kehityksestä (development), vaikka kyseessä on kuitenkin sanktioiden alainen maa. Saako Syyriaa ”kehittää” silloin kun osa maailmasta on sitä mieltä, että maalle pitää antaa opetus, jotta sodan kulku menisi haluttuun suuntaan? Sanktiot osuvat kipeimmin niihin, joilla on kaikkein vähiten:

– Onko nyt parempi tavallisella syyrialaisella? Onko? Pahimmassa tapauksessa ihmiset tappavat lapsiaan, kun eivät pysty heitä ruokkimaan ja lapset näkevät nälkää. Viime viikolla joku sytytti itsensä tuleen Libanonin puolella, koska ei pystynyt hankkimaan lapsensa tarvitsemia lääkkeitä. Kyse on epätoivosta. Ulkomaailman asettamat sanktiot purevat, vaikka tuskin niihin, joihin ne on suunnattu. Kun aamulla katsoo itseään peiliin, katsooko enää ihmistä, koska niin paljon on riisuttu? Tällä hetkellä 85% syyrialaisista elää köyhyysrajan alapuolella.

Murheellinen kommentti on edesmenneen arkkimandriitta Alexi Chehadehin suusta, joka johti GOPA-DERDiä vuosina 2015-2020.

– Kaikki YK:n järjestöt miljoonineen tekevät parhaansa tai vähän sinnepäin, mutta kaikki on ruvella. Täällä tuntuu, että tuetaan vain pintaa. Pahin ongelma on ehkä terveydenhuollossa tavallisen ihmisen näkökulmasta. Ennen kriisiä, niin kuin täällä sanotaan, terveydenhuolto kaikkia leikkauksia ja syöpähoitoja myöten oli ilmaista eivätkä muut kuin rikkaat hankkineet mitään vakuutuksia. Nyt järjestelmä on romahtanut. Sairaaloista iso osa on tuhottu kokonaan. Jäljellä olevien varustus on ainakin kymmenen vuotta vanhaa. Pulaa on ihan kaikesta. Yliopistosta valmistuu kyllä lääkäreitä, mutta mihin he sitten menevät, koska heistäkin on pulaa? Isä Alexin tuskaisen purkauksen alleviivasi sähkökatkos ja valojen sammuminen.

Apua tarvitsevia on Syyriassa loputtomasti. Hankkeesta tehtiin naisten projekti, koska sodan jäljiltä seksuaalista väkivaltaa kokeneita on paljon. Raiskaukset ja muu naisiin kohdistuva väkivalta on yhä yleisempi tapa käydä sotaa maailmassa. Myös pakolaisuuteen joutuminen lisää riskiä hyväksikäytölle. Toisaalta seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyy alueella voimakas käsitys häpeästä, joten kierre on valmis. Lapsiavioliitot, sarja-avioituminen, joka vastaa sallittua prostituutiota, sekä monet muut lieveilmiöt ovat yleisiä, koska vaihtoehtoja ei ole.

Rahan arvon arvailua

Oma haasteensa oli myös budjetin suunnittelemisessa. Paikallinen kumppani voisi pyörittää vastaavia koulutuksia jatkuvalla syötöllä, jolloin ryhmä toisensa perään käyttäisi patriarkaatin tiloja. Pullonkaulaksi muodostui kuitenkin Filantropian varainhankinta, koska hankebudjetista pitää vuosittain kattaa paastokeräyksillä ja muilla keinoin itse 15%. Filantropian maksimi on viime vuosina ollut reilut satatuhatta per hanke, joten GOPA-DERDin toivomaan kolminkertaiseen summaan ei edes yritetty.

Toinen iso kysymys Syyriassa on inflaatio. Kukaan ei tiennyt joulukuussa 2019 mikä on rahan arvo vuonna 2021, puhumattakaan vuosi pari siitä eteenpäin. Tuolloin arveltiin, että kasvunvaraa pitää laittaa noin 30%. Dollarilla sai silloin valtion pankista 438 Syyrian puntaa ja vapailla markkinoilla 900, mutta Filantropian on kuitenkin käytettävä virallisia reittejä. Vastaavasti kesällä 2020 yhdellä dollarilla sai 4700 Syyrian puntaa. Lopulta päädyttiin siihen, että kaikki suunniteltu voidaan joka tapauksessa toteuttaa, mutta sen hetkisen rahan arvon mukaan joudutaan ehkä karsimaan hankkeeseen valittujen naisten määrää. Rahan arvo vaikuttaa kaikkeen polttoaineen hinnasta ihmisten palkkoihin.

Kaikista haasteista huolimatta hanke on päässyt alkuun ja ensimmäisiä raportteja työn etenemisestä on saatu. Pandemia sotkee kaikkialla aikatauluja ja työtä tehdään sen mukaan kuin ihmisten on turvallista olla yhdessä samoissa tiloissa.

Scroll to Top