Poikkeusajat ovat riski tytöille ja naisille

Filantropian Ugandan työ naisten omistusoikeuksien edistämiseksi on jatkunut pandemiasta huolimatta, mutta poikkeustila on luonut uusia uhkia erityisesti nuorten tyttöjen elämään. Koulujen ja asuntoloiden sulkeuduttua keväällä, tytöt ovat eläneet kotikylissään. Teiniraskauksien määrä on lisääntynyt hälyttävästi, mikä on osaltaan lisännyt lapsiavioliittoja.

Vanhoillisissa piireissä ongelmaa on ratkaistu antamalla yläkouluikäisiä tyttöjä vaimoiksi myötäjäisiä vastaan. Monen tytön koulutie on sen vuoksi tänä vuonna vaihtunut liian varhaiseen äitiyteen. Hankealueella puhutaan 13-vuotiaista tytöistä, joiden lapsuus on äkkipysäyksellä.

Pandemia on lisännyt myös perheväkivaltaa. Taloustilanne on kiristynyt ja myös perheiden teiniraskaudet aiheuttavat kiistaa, koska tytön raskaus nähdään äidin vikana. Filantropian paikallisen kumppanin URI-GL:n (United Religious Initiative – Great Lakes) työntekijät kertovat kuinka monet tytöt päätyvät karkaamaan kotoa ristiriitojen ja väkivallan pelossa.

Teiniraskauksien ja lapsiavioliittojen aiheuttama huoli on mukana myös Filantropian joulupaastokeräyksessä. Aika puhua-keräys keskittyy terveyskasvatushankkeisiin Ugandassa ja Keniassa. Ugandassa viestiä viedään eteenpäin mm. hankkeen naisten kautta sekä kouluttamalla kyläpäälliköitä, pappeja ja imaameja, koska ihmiset kysyvät heiltä apua ongelmatilanteissa. Tarkoituksena on tehdä aiheesta myös radio-ohjelmia, koska sitä kautta hanke tavoittaa parhaimmillaan miljoonia kuulijoita.

Keniassa terveyskasvatusta suunnataan Nyerin hiippakunnan tyttöjen yläkoulun oppilaille sekä äitiliiton naisille. Aihe on esillä piispan pyynnöstä myös seuraavilla papistonpäivillä. Perinteiset tavat tuomita ja syyttää tyttöjä ja äitejä tai katsoa pois päin eivät auta ketään. Sen vuoksi terveyskasvatushankkeita ollaan valmiita ottamaan vastaan. Nyt on aika puhua!

Scroll to Top