Filantropian vuosikokous Jyväskylässä 3.5.

Filantropian vuosikokous pidetään Jyväskylässä ortodoksisen seurakunnan salissa (Rajakatu 39) sunnuntaina 3.5. klo 14. Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat, kuten puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2019 sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion 2020 hyväksyminen, tilin- ja toiminnantarkastajien sekä heidän varahenkilöidensä valinta sekä talousohjesäännön hyväksyminen.

Filantropian hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain ja hallituksen jäsenten kausi on kaksi vuotta (enimmillään kolme kautta). Erovuoroisia hallituksen jäseniä on tänä keväänä neljä. Päätösvaltaisia vuosikokouksessa ovat jäsenmaksun maksaneet Filantropian varsinaiset jäsenet. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Liturgian ja kirkkokahvien jälkeen ennen vuosikokousta huomioidaan ortodoksisen kirkon kansainvälisen diakonian juhlavuosi, sillä Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaidin perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Kuulemme kokemuksia vuosien varrelta ja pääsemme näkemään pitkäjänteisen työn hedelmiä.

Scroll to Top