Ihmisarvoa palauttamassa Damaskoksessa

Filantropian nelivuotinen pienten lasten äideille uusia alkuja mahdollistava hanke on edennyt kolmanteen vuoteen Damaskoksessa. Yli vuosikymmenen kestänyt sota Syyriassa jatkuu ja maa näivettyy paitsi taistelujen mutta myös sanktioiden vuoksi. Seuraukset osuvat kipeimmin niihin, joilla muutenkin on liian vähän. Filantropian hankkeen kaikki naiset ovat maansisäisiä pakolaisia, jotka jossakin vaiheessa pakomatkaa ovat päätyneet pääkaupungin laitamille.

Filantropian pitkäaikaisena kumppanina Syyriassa on Antiokian ortodoksinen patriarkaatti, joka on sotavuosina kasvanut pienestä kirkon kupeessa diakonia-apua tarjoavasta toimistosta miljoonahankkeita pyörittäväksi kansainväliseksi toimijaksi. Kaikki Filantropian hankkeen koulutukset järjestetään Damaskoksen vanhassa kaupungissa. Kirkon omistaman entisen koulun tiloihin on remontoitu luokkahuoneita sekä myös hankkeen lääkärin ja sosiaalityöntekijöiden tiloja.

Ammattikoulutusta ja mielen vahvistusta

Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahojen turvin käynnistetty hanke tarjoaa psykososiaalista tukea sodan aikana väkivaltaa kokeneille naisille. Naiset pääsevät tapaamaan psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja lääkäreitä sekä toisiaan, koska vertaistuki on tärkeää. Lisäksi, elämässä auttaa eteenpäin ammatillinen koulutus, joka mahdollistaa paremman toimeentulon naisille ja heidän perheilleen.

Projektivuosien aikana on koulutettu kampaajia, ompelijoita, kauneudenhoitajia ja erilaisia käsityöläisiä. Kurssien päätyttyä naiset saavat hankkeesta työvälineitä oman yrityksensä tarpeisiin. Yhteistä kaikille näille ammateille on se, että niitä voi tehdä kotona. Kaikilla hankkeen naisilla kun on pieniä lapsia ja usein he ovat vastuussa myös muiden perheenjäsentensä toimeentulosta. Lisäksi kaikissa yhteisöissä ei katsota hyvällä kodin ulkopuolella työskentelemistä.

Elämään laatua leikkauksilla

Naisten kokema väkivalta on hyvin tavallista myös Syyriassa. Sodan aikana kaikki taistelujen osapuolet ovat tutkimusten mukaan syyllistyneet seksuaaliseen väkivaltaan. Myös perheväkivalta on yleistä. Kaiken kokeman päälle lankeaa vielä häpeä, joka maassa liitetään usein väkivaltaa kokeneeseen ihmiseen. Hankkeeseen mukaan päässeet naiset ovat oppineet näkemään itsensä selviytyjinä.

Naisten kokema väkivalta jättää kaikkiin erilaisia jälkiä. Joidenkin kohdalla lyhytterapia ja jaetut kokemukset tuntuvat riittävältä avulta. Toiset tarvitsevat lääkkeitä ja toiset oppivat keinoja, joilla arjesta jaksaa selvitä. Pelkästään syyskuussa 2023 78 naista pääsi hankkeen kautta psykoterapiaan ja 174 naista osallistui samaan aikaan ryhmäohjauksiin.

Hanke tukee vuosittain myös hoitoja, joita voidaan antaa vain sairaaloissa. Vuosittain on tehty 10–20 leikkausta, joiden merkittävyyttä ihmisen elämänlaadulle voi miettiä omalla kohdallaan. Hankkeessa on korjattu mm. nuoren naisen kasvoja, jotka ruhjoutuivat lyöntien seurauksena niin, ettei henki enää kulkenut nenän kautta. Kokonaan toinen lukunsa ovat lukuisat luiskahtaneiden kohtujen ja virtsarakkojen korjaukset, pukamat, kohdunpoistot ja muut raiskausten jälkien korjaamiset, joihin kenelläkään naisista ei olisi ollut mitään mahdollisuutta ilman hanketta. Syyskuussa 2023 vastaaviin leikkauksiin pääsi yhdeksän naista.

Ihmisen arvo

Keskustelu kehitysyhteistyön ympärillä on usein kiivasta ja äärimmillään koko työala kyseenalaistetaan tarpeettomana. Puolustaessamme tällaisten hankkeiden merkitystä mietimme usein juuri näitä naisia. Heidän jokaisen kohdalla kyse on sadan prosentin muutoksesta parempaan.

Ammattitaidon ja työvälineiden avulla naisilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. Nuoren äidin mielen ja kehon hoitaminen auttaa häntä itseään ja koko ympärillä olevaa perhettä. Sikäli kyse ei ole vain haavojen pinnallisesta laastaroimisesta, vaan ihmisoikeuksista sekä ihmisarvon palauttamisesta niille, jotka tuntevat sen kadottaneensa.

Scroll to Top