Tue toimintaa

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi

Kuukausilahjoitus on helppo tapa tukea Filantropian toimintaa. Lahjoittamalla kuukausittain takaat sen, että apua on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan.

lahjoituskaavio

Yhdestä lahjoitetusta eurosta 82 prosenttia käytetään kohdemaassa. 12 prosenttia menee työntekijäkuluihin, eli esimerkiksi tiedotukseen, varainkäytön seurantaan ja kirjanpitoon käytettyyn työhön. Kuusi prosenttia lahjoitetusta eurosta menee materiaalihankintoihin, kuten painotuotteisiin ja keräyslippaisiin. 

 

TOIMI NÄIN

♦ Tee lahjoituksesta omassa verkkopankissasi kuukausittain toistuva maksumääräys haluamallasi summalla. Tilitiedot: Osuuspankki, FI63 5480 0520 0164 35, OKOYFIHH
♦ Käytä alla olevaa viitenumeroa haluamasi kohteen mukaan.
♦ Voit kohdistaa apusi joko yksittäisen työmuodon tukemiseen, katastrofirahastoon tai yleisemmin Filantropian toimintaan.

Yleislahjoitukset VIITE: 12250

Yleislahjoituksella tuet Filantropian monipuolista toimintaa. Lahjoituksesi auttaa meitä tekemään työtä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Lähetystyö VIITE: 12263

Filantropian lähetystehtävänä on tukea kirkkoja kasvamaan ja juurtumaan elävinä paikallisyhteisöinä. Keniassa ja Burundissa työ on esimerkiksi kirkollisen kasvatuksen tukemista, pappien koulutuksen tukemista, tiedon lisäämistä hiv- ja aids-kysymyksissä sekä naisten voimaannuttamista perheiden elämänlaadun parantamiseksi.

Diakoniatyö VIITE: 12276

Diakoniatyömme Suomessa ja maailmalla tapahtuu kirkon, seurakuntien ja kirkkoa lähellä olevien järjestöjen kautta. Diakoniatyön kautta lahjoituksesi tavoittaa syrjäseutujen heikoimmassa asemassa olevat, lämmittää talvipakkasilla ja lohduttaa yksinäisiä.

Kehitysyhteistyö VIITE: 12289

Suomen ulkoministeriö tukee Filantropian käynnistämiä kehitysyhteistyöhankkeita Etiopiassa ja Moldovassa. Etiopiassa työ tarkoittaa muun muassa puhtaan veden ja riittävän ravinnon saamista yhä useammalle. Moldovassa hanke on osa ihmiskaupan vastaista työtä, jossa pyritään luomaan ihmisille mahdollisuuksia työllistyä omassa maassaan.

Koulupankki VIITE: 12292

Filantropia tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Tuemme erityisesti yläkouluikäisten tyttöjen koulumaksuja Keniassa. Tyttöjen kouluttaminen on tehokkain tapa vaikuttaa kehitykseen, köyhyyden vähenemiseen ja naisten aseman paranemiseen. Koulutetut ihmiset ovat kirkkojen ja yhteiskunnan voimavara.

Katastrofirahasto VIITE: 12111

Katastrofirahastoon tehtyjen lahjoitusten avulla autamme luonnonmullistusten, sotien ja konfliktien uhreja ympäri maailmaa. Tällä hetkellä apuasi tarvitaan muun muassa Syyriassa, jota tuetaan Syyria-keräyksen kautta.

Voit myös liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta saat työstämme kertovan uutiskirjeen parin kuukauden välein.

Merkkipäivälahjoitus

Voit jakaa merkkipäiväsi lahjat Filantropian kautta hädänalaisille lähimmäisillemme. Näin pienikin lahja tuottaa suuren ilon!

Lahjasi kohteeksi voit valita minkä tahansa internet-sivustolla esitellyn kohteen tai jättää valinnan meille. Ilmoita meille valitsemasi kohteen lisäksi merkkipäiväsi ajankohta ja yhteystietosi.

Kerro juhlavieraillesi Filantropian lahjoitustilin numero: FI63 5480 0520 0164 35 OKOYFIHH (Osuuspankki) ja pyydä merkitsemään viitteeksi nimesi. Näin tuki ohjautuu valitsemaasi kohteeseen. Lähetä yhteystietosi, jos toivot merkkipäivän jälkeen tiedon lahjoittajista ja lahjoitusten yhteissumman.

Testamenttilahjoitus

Lähimmäisemme lähellä ja kaukana ovat meille rakkaita. Testamenttilahjoituksella voit olla yhdessä Filantropian kanssa toimia lähimmäisten ja heidän hyvinvointinsa puolesta.

Testamenttilahjoitukset auttavat jatkamaan ja kehittämään Filantropian työtä. Yleishyödyllisenä järjestönä Filantropian ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta veroa, vaan se ohjautuu kokonaisuudessaan toimintaamme.

Autamme mielellämme testamenttilahjoituksen tekemisessä.

 

Tilaa uutiskirjeinstagram logo