Lahjoita kehitysyhteistyöhön!

Tilitiedot: Osuuspankki,
FI63 5480 0520 0164 35, OKOYFIHH

Viite: 12289

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö on tärkeä Filantropian toiminnan osa, jolla tavoitellaan kaikkien osapuolten yhteistä onnistumista kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitysyhteistyön keskiössä ovat YK:n vuosituhattavoitteet ja Suomen valtion kehitysyhteistyölle asettamat linjaukset ihmisoikeusperustaisesta kehityksestä.

Kehitysyhteistyön tavoitteena Filantropian työssä on parantaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten arkea esimerkiksi varmistamalla pääsy puhtaan veden ja ruuan äärelle, kouluttamalla, mahdollistamalla toimeentulon hankinta ja vahvistamalla yhteisöjen toimintakykyä ja yksilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä.

Ulkoasiainministeriö tukee Filantropian nuorten elämäntaitoja lisäävää hanketta ja naisten työllistymishanketta Moldovassa sekä uutta vuonna 2017 alkanutta naisten maaomistusoikeuksia edistävää hanketta Ugandassa. Ulkoministeriön tuki maatalouden kehittämishankeeseen ja naisten ruokaturvahankeeseen Etiopiassa päättyi vuonna 2015.

Järjestössä on kokemusta kehitysyhteistyöstä useamman vuosikymmenen ajalta, minkä ansiosta työntekijät ja vapaaehtoiset näkevät pitkäjänteisen työn tuloksia arjessa. Kehitysyhteistyötä ei nähdä yksisuuntaisena avustamisena, vaan vuorovaikutuksellisena toimintana, jossa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden ja hyödynsaajien välisessä dialogissa löydetään parhaat vaihtoehdot kehityksen edistämiseksi.

Haik 11.3.2014 pieni

Tilaa uutiskirjeinstagram logo