Mahtavaa, Filantropian ystävät! Olette lahjoittaneet jo yli 8 000 euroa joulupaa…

Mahtavaa, Filantropian ystävät! Olette lahjoittaneet jo yli 8 000 euroa joulupaastokeräykseen Loppukiriin on hyvin aikaa, sillä keräys jatkuu vuoden loppuun asti. Joulupaastokeräyksellä tuetaan terveyskasvatusta Itä-Afrikassa – ettei tytön matka äidiksi olisi liian lyhyt…

Lue lisää: https://filantropia.fi/joulupaastokeraykseen-lahjoitettu-y…/ JA https://filantropia.fi/poikkeusajat-ovat-riski-tytoille-ja…/

Lahjoita: https://filantropia.fi/lahjoita/

Keräyslupa RA/2017/1236
Katso artikkeli Facebookissa

Vieritä ylös