Vuosikokous

Filantropian vuosikokous pidetään keväisin. Vuosikokous käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan kertomuksen ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Vuosikokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, toiminnan- ja tilintarkastajan (KHT HTM tai JHTT) ja heidän varahenkilönsä sekä päättää jäsenmaksujen suuruudesta.

Vuosikokouksessa varsinaisilla ja kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus ja varsinaisilla jäsenillä lisäksi äänioikeus.

Kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokouksen alkua jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai sähköpostitse.

Tilaa uutiskirjeinstagram logo